AI OCH AUTOMATISERING

Svenskarna i Silicon Valley: Här är hetaste AI-trenderna

AI-utvecklingen går snabbt. Nu listar investerare och företagare i olika branscher de hetaste tekniktrenderna för 2024. Bild: Noah Berger, Privat, Markus Schreiber, Mostphotos, Sven Hoppe

2023 var året när AI och tjänster som ChatGPT slog igenom på allvar. Men vad händer bortom AI-hypen och hur ska företagen dra nytta av de tekniska innovationerna? TN har bett tre svenskar i Silicon Valley att peka ut de hetaste AI-trenderna i år.

Svenska Eva Nahari är affärsängel och mentor för svenska startupföretag i Silicon Valley. Hon är också en del av investeringsteamet på riskkapitalbolaget DNX Ventures.

Hennes investeringsfokus 2024 är startupföretag i tidigt skede som har tillgång till unika industridata eller som bygger infrastruktur för enklare användning och kontroll av generativ AI för företag.

”Jag tror att vi står inför en våg av AI-styrt innehåll och upplevelser, det ska bli spännande att se vad den för med sig”, säger den svenska affärsängeln Eva Nahari.

Hon framhåller också att hon hoppas att få se fler innovativa företag med djärvare användning av generativ AI inom media och upplevelser under det kommande året.

– Jag tror att vi står inför en våg av AI-styrt innehåll och upplevelser, det ska bli spännande att se vad den för med sig, säger Eva Nahari.

– Det kan handla om en dynamiskt genererad webbsida baserad på besökarens profil och vilket sammanhang hen befinner sig i eller om att ersätta trista e-mail med storytelling, fortsätter hon.

Generativ AI, som bland annat San Francisco-baserade företaget Open AI:s tjänst ChatGPT bygger på, kan användas för att skapa nytt innehåll, idéer, musik, filmer och kod, efter att ha tränats på jättelika datamängder.

Nyligen lanserade Open AI även en marknadsplats för skräddarsydda GPT:er, vilket ses som ett steg för att underlätta implementeringen av generativ AI i företag.

Eva Nahari säger att många större företag fortfarande tvekar inför att utnyttja teknikens fulla potential.

– Företagen använder generativ AI för intern effektivitet och kollar då av så det inte strider mot de interna reglerna. För att företagen ska våga använda AI även i kundlösningar och lösningar som direkt påverkar intäkterna krävs en uppsättning av kontroller och insyn, oavsett om de bygger sina egna GPT:er eller förlitar sig på externa GPT-leverantörer.

AI för hållbara innovationer

Marcus Rönngren Liu, ansvarig för Sweden-US Green Transition Initiative, hoppas på nya AI-applikationer som främjar hållbarhet.

Företag kan i allt högre grad använda generativ AI för att modellera och förutsäga miljöpåverkan, vilket hjälper till vid utformningen av hållbara produkter och processer.

– Det kan handla om AI-drivna lösningar för att optimera energianvändningen i olika branscher, öka effektiviteten i resursförvaltningen och utveckla mer hållbara material, säger Marcus Rönngren Liu.

Marcus Rönngren Liu, ansvarig för Sweden-US Green Transition Initiative, hoppas på nya AI-applikationer som främjar hållbarhet. ”Det bland annat handla om AI-drivna lösningar för att optimera energianvändningen i olika branscher”, säger han.

Han pekar även på spatial computing, som även brukar kallas rumslig databehandling, som en trend som kan bidra till ökad hållbarhet.

– Inom arkitektur och stadsplanering möjliggör dessa tekniker visualisering och testning av miljövänliga konstruktioner före implementering, säger Marcus Rönngren Liu.

Samarbeten mellan människor och AI, augmented intelligence, kan också spela en avgörande roll i den gröna omställningen.

– Genom att kombinera mänsklig uppfinningsrikedom med AI:s analytiska kraft, finns det potential för genombrott inom hållbara metoder.

Dessutom är det valår i USA, vilket kan innebära mer fokus på miljöfrågor.

– Det kan bli en push för tekniska innovationer som stöder miljöpolicyn, som verktyg för spårning av koldioxidavtryck eller AI för att övervaka och upprätthålla miljöbestämmelser, säger Marcus Rönngren Liu.

Nya och effektiva diagnosmetoder

Karin Rosén, styrelseledamot i det svenska läkemedelsföretaget Diamyd och fram till nyligen CSO för Horizon i San Francisco, förutspår en ökad användning av AI och genomics inom läkemedelsindustrin under 2024.

– Med hjälp av AI och genomics kan man identifiera mindre genetiskt homogena grupper, vilket gör att det enklare att utveckla effektiva behandlingar och diagnosmetoder. Det är även möjlighet att gå tillbaka och titta på större studier som inte lyckades, och se om läkemedlet eller behandlingen hade effekt på mindre delar av populationen, säger hon.

”Med hjälp av AI och genomics kan man identifiera mindre genetiskt homogena grupper, vilket gör att det enklare att utveckla effektiva behandlingar och diagnosmetoder”, säger Karin Rosén, styrelseledamot i det svenska läkemedelsföretaget Diamyd. Bild: Noah Berger

Det handlar, enligt Karin Rosén, både om att tekniken nu är tillgänglig och att det finns en ökad betalningsvilja hos de amerikanska försäkringsbolagen för läkemedel för mindre patientgrupper.

Diamyd gjorde nyligen en marknadsundersökning som del av sin amerikanska satsning, vilken pekade på en betalningsvilja på runt 200 000 USD för ett av bolagets läkemedel med fokus på patientgrupper med en viss genetisk risk för att utveckla diabetes.

– AI ger fantastiska möjligheter för precisionsmedicin, att hjälpa patientgrupper som har bäst förutsättningar att dra nytta av behandlingen, säger Karin Rosén.

De senaste åren har de haft svårt att hitta finansiering för bolag som arbetar med genomics.

– Det känns dock som att det håller på att lossna. Jag är väldigt hoppfull inför 2024, säger Karin Rosén.

Tekniktrender 2024 – vad handlar de om?

Generativ AI syftar på artificiell intelligens som har förmågan att skapa eller generera nytt innehåll. Det kan inkludera att skapa text, bilder, musik eller andra former av kreativt material.

Augmented Intelligence handlar om att förstärka mänskliga intellektuella förmågor med hjälp av teknologi. Det är en samarbetsmodell där maskininlärning och andra AI-tekniker används för att komplettera och förstärka mänskliga förmågor snarare än att ersätta dem.

Spatial Computing involverar bearbetning av information kopplad till den fysiska platsen eller rummet. Det inkluderar teknologier som virtuell och förstärkt verklighet (VR och AR), där digital information överlagras på den fysiska världen.

AI Genomics kombinerar artificiell intelligens och genomik, vilket är studien av gener och deras funktioner. Det används för att analysera stora mängder genetisk information med hjälp av AI-tekniker för att dra slutsatser om genetiska samband, sjukdomar och möjliga behandlingar.