FRIHANDELNS FRAMTID

Svenska företag räds inte krigshot

Försäljare i Taiwan Bild: Ng Han Guan

Trots hot från Kina rekordsatsar svenska företag i Taiwan, skriver TV4.

Såväl handelsvolymen som svenska direktinvesteringar i Taiwan ökar, enligt nya siffror från Business Sweden. Närmare 100 svenska bolag finns på plats och en viktig anledning är Taiwans halvledarindustri.

– De här datachipen finns ju i allting från kylskåp, till bilar, AI-chips, datorer och superdatorer. Alla dessa produkter är helt beroende av mikrochips och halvledare. Så det är klart det är en avgörande sektor både för Taiwans ekonomi och också för världsekonomin, säger Martin Vercouter, marknadschef vid Business Sweden i Taipei, till TV4.

TV4: Svenska företag rekordsatsar i Taiwan – trots krigshot från Kina