DEBATTEN OM UPPHANDLINGARNA

Så ska det bli enklare för företag att delta i offentliga upphandlingar

Civilminister Erik Slottner (KD) vill öka konkurrensen i offentliga upphandlingar. Bild: Mikaela Landeström/TT

Många företag upplever att det är krångligt att delta i offentliga upphandlingar. Men nu har den ansvariga myndigheten fått i uppdrag att vända utvecklingen. ”Det behöver bli mer attraktivt för företag att göra affärer med offentlig sektor”, säger civilminister Erik Slottner i ett pressmeddelande.

Förbättra konkurrensen och gör det lättare för företag och idéburna aktörer att vara med i offentliga upphandlingar. Så ser uppdraget ut när regeringen har beslutat om Upphandlingsmyndighetens regleringsbrev för 2024.

Myndigheten får i uppdrag att identifiera vilka hinder som stoppar företag från att delta i offentliga upphandlingar. Den ska också underlätta för användandet av så kallade värderingsmodeller, som ska se till att inte bara pris utan också kvalitet räknas in vid upphandlingar.

– Inom ramen för den översyn på upphandlingsområdet som regeringen har arbetet med har det framkommit att företagen upplever att det är krångligt att delta i offentlig upphandling. Inte minst för små företag och idéburen sektor. Konkurrensen behöver öka och det behöver bli mer attraktivt för företag att göra affärer med offentlig sektor, säger civilminister Erik Slottner, i en kommentar.

Pressmeddelande: Förenkla deltagandet för företag och idéburen sektor i offentlig upphandling