ELKRISEN

Så kan biokraften underlätta elförsörjningen

Skorsten till kraftvärmeverket Högdalenverket, en förbränningsanläggning som producerar el och fjärrvärme genom avfallsförbränning Bild: Janerik Henriksson/TT

Energimyndigheten presenterade nyligen en strategi för fjärrvärme och kraftvärme. ”Kraftvärmen, som till största delen är biokraft, kan tillföra omkring 1000 megawatt mer elproduktion”, konstaterar Svebio.

I en artikel tog Tidningen Näringslivet nyligen upp biokraftens potential i att underlätta elkrisen särskilt i södra Sverige, där underskottet av planerbar el är stort och effektsituationen ansträngd.

Nu har Energimyndigheten presenterat en ny strategi för fjärrvärme och kraftvärme.

– Den bekräftar fjärrvärmens och kraftvärmens nyckelroll för att skapa ett tryggt och balanserat energisystem i Sverige. Kraftvärmen, som till största delen är biokraft, kan tillföra omkring 1 000 megawatt mer elproduktion. Det kan ske på relativt kort sikt och främst tillkomma i södra och mellersta Sverige där det finns störst behov av att förstärka eltillförseln, säger Anna Törner, vd för Svenska bioenergiföreningen, Svebio i ett pressmeddelande.

Men det gäller att systemnyttorna värdesätts, konstaterar de.

– För att åstadkomma ökade investeringar i biokraftproduktion måste producenterna få bättre betalt för de systemnyttor som biokraften ger. Dessa systemnyttor handlar om att erbjuda planerbar och stabil elproduktion som bidrar till lokal och trygg elförsörjning. Den ökade produktionen kan ske utan större nätinvesteringar.

Genom att använda biobaserad fjärrvärme för att ersätta exempelvis direktverkande el för uppvärmning av bostäder, som i viss mån fortfarande används, kan elsystemet avlastas. Detta särskilt under dåliga väderförutsättningar, med kyla och låg vindkraftsproduktion.

– Vi välkomnar Energimyndighetens strategi och förutsätter att den blir en viktig del av underlaget för den fortsatta planeringen av energisystemet i Sverige. Energimyndigheten lägger ett antal konkreta förslag som regering och riksdag nu bör gå vidare med för att ta vara på biokraftens potential, säger Anna Törner.