DET SVENSKA FÖRETAGSKLIMATET

Sverigebilden övervägande positiv – trots koranbränningar

Madeleine Sjöstedt, generaldirektör på Svenska institutet. Bild: Pressbild

Koranbränningar och påverkanskampanjer mot den svenska socialtjänsten har bidragit till en försämrad bild av Sverige i Mellanöstern och Asien, enligt en undersökning från Svenska institutet.

Uppfattningen om Sverige är dock fortfarande övervägande positiv där bland annat hög livskvalitet samt starkt engagemang i miljöfrågor pekas ut som landets främsta styrkor.

– Studien visar att koranbränningarna och felaktiga budskap om att den svenska staten kidnappar muslimska barn har bidragit till en försämrad Sverigebild, och att bilden framför allt försämrats i Saudiarabien, Marocko och Pakistan. Det är allvarligt. Samtidigt är det glädjande att se att majoriteten fortsatt har en positiv bild av vårt land. Det behöver vi förvalta – genom fler samarbeten och utbyten samt ökad handel, säger Madeleine Sjöstedt, generaldirektör på Svenska institutet, i ett pressmeddelande.

I undersökningen deltog respondenter från Saudiarabien, Egypten, Marocko, Iran, Irak, Turkiet, Indien, Indonesien och Pakistan.

Svenska institutet: Sverigebilden i Mellanöstern och Asien har försämrats men en majoritet är fortsatt positiv