GRÖNA NÄRINGAR

Storskalig algodling kan bli verklighet i Sverige: ”Goda förutsättningar”

Brunalger i Kosterhavet. Bild: Lars-Ove Loo

En handfull algodlare har hittills etablerat sig på Västkusten. Om industrin skulle växa i omfattning skulle det vara positivt ur klimatsynpunkt, säger forskaren Friedrike Ziegler till Ny Teknik.

Friedrike Ziegler, som forskar på hållbar sjömat hos Rise, menar att intresset från livsmedelsindustrin är stort och att det finns förutsättningar att odla ”mycket mer” i svenska vatten. Men fortfarande återstår en del arbete för att algodling ska kunna bli en betydande del av svensk livsmedelsproduktion.

– Per skördat kilo har algodling mycket låg klimatpåverkan, och i vissa avseenden positiv miljöpåverkan. Men sedan tillkommer ju algernas processering i land. Man måste se på hur mycket energi, och vilka typer av energi, som används om man inte ska ”äta upp” de positiva effekterna, säger Friederike Ziegler.

Ny Teknik: Kan vi få storskalig algodling i Sverige? – ”Mycket låg klimatpåverkan”