DEN SVENSKA SÄKERHETEN

Enkät: Kraftig majoritet av företagen ser negativ utveckling

Bild: Mickan Palmqvist/TT

8 av 10 företagare ser att utvecklingen i Sverige går åt fel håll. Det är en kraftig försämring på mindre än ett år, visar Stockholms Handelskammare näringslivspanel, rapporterar Aktuell Säkerhet.

I stort sett samtliga tillfrågade företag ser en negativ utveckling i området kriminalitet och säkerhet, med ett nettotal på minus 83 procent. Nettotalet för utanförskap och integration är minus 66 procent och bostadssituationen minus 65 procent. Även skola och utbildning visar ett nettotal på minus 58 procent.

– Den sociala oron och kriminaliteten är ett stort problem för företagen och det går ut över stadens konkurrenskraft och i förlängningen även tillväxten och jobben, säge Fredrik Erfelt, biträdande näringspolitisk chef på Stockholms Handelskammare.

Han menar att företagen måste engageras i att bekämpa den destruktiva utvecklingen för att vi ska få ett samhälle som håller ihop.

Aktuell Säkerhet: 8 av 10 företagsledare anser att utvecklingen i Sverige går åt fel håll