Var femte företag känner inte till säkerheten för nätmöten

Bild: Torstein Bøe

20 procent av företagen har inte klart för sig hur det står till med säkerheten vid deras digitala möten, skriver Aktuell Säkerhet.

Bo Cramér, vd för BenQ Nordic, som ligger bakom undersökningen menar att den siffran är alldeles för hög.

– De flesta företag är medvetna om att de måste skydda sina datorer och sitt nätverk mot säkerhetshot, men många inser inte att behovet av skydd gäller all hårdvara – inklusive det trådlösa mötesverktyget som gör det enkelt att ha möten online och dela olika dokument. Det är ett väldigt försummat område, säger han till Aktuell Säkerhet.

Aktuell säkerhet: Ett av fem svenska företag vet inte om deras digitala möten är säkra