Undersökning: Svenskar ser företag som nyckelspelare för hållbar omställning

Bild: Martina Holmberg / TT

Mer än hälften av svenskarna anser att företagen är viktiga för samhällets omställning och att fler företag är avgörande för svensk välfärd, visar en undersökning från PwC.

Trots det kan bara en av fyra tänka sig att starta företag, bland män är det 33 procent och bland kvinnor 18 procent.

– När näringslivet blomstrar kommer fler i sysselsättning. Då ökar skatteintäkterna som i sin tur bidrar till svensk välfärd. En tidigare undersökning som vi på PwC gjort bland familjeföretag visar att åtta av tio ser ett värde i att betala sin del till skattesystemet. Företagen uppger att de även vill bidra till samhällsutvecklingen, så att skapa goda förutsättningar för företag att verka i Sverige gynnar oss alla, säger Andreas Stranne, skatterådgivare på PwC Sverige, i ett pressmeddelande.

Pressmeddelande: Svenska folket: Företag behövs för samhällets hållbara omställning