BROTTEN MOT FÖRETAGEN

Nya lagen banar väg för kriminella – fel företag granskas

Martina Richter är grundare och vd för New Medic Era, som säljer hudfillers till kliniker. Hon vittnar om en bransch med utbrett fusk. Samtidigt granskar IVO endast registrerade verksamheter. Foto: Fredrik Bengtsson/Vilhelm Stokstad/TT Lise Åserud

Tusentals kliniker följer inte lagen och ägnar sig åt farliga ingrepp på event och hotell, men myndigheten granskar bara seriösa företag. I branschen växer frustrationen: "När lagen kom trodde vi att nu är vi lite mer säkra", säger Martina Richter, vd på företaget New Medic Era, till TN.

Den 1 juli 2021 skärptes reglerna för företag som utför estetiska ingrepp. Bland annat måste man numera vara sjukvårdsutbildad för att utföra botoxinjektioner och liknande behandlingar. En del aktörer i branschen hoppades på att lagen skulle knuffa ut oseriösa aktörer och olagliga salonger från marknaden. Men hittills har de förväntningarna gått om intet.

– När lagen kom trodde vi att nu är vi lite mer säkra. Men det finns fortfarande väldigt många oseriösa salonger, så osäkerheten finns kvar, säger Martina Richter, grundare och vd på företaget New Medic Era, som säljer hudfillers och liknande medel till kliniker som utför behandlingar.

Stulna varor hamnar hos aktörer som dumpar priser

New Medic Era har som många andra i branschen drabbats av inbrott, där tjuvarna har fått med sig varor till höga belopp – troligtvis för att sälja vidare till oseriösa salonger eller för att själva använda i otillåtna verksamheter. Martina Richter uppskattar att det finns tusentals aktörer i Sverige som utför estetiska injektioner utan att ha vare sig kunskap eller nödvändiga tillstånd på plats.

De ställer till det både för slutkonsumenterna som riskerar att få felaktiga behandlingar och för seriösa företag som tvingas konkurrera med aktörer som struntar i regler och dumpar priserna. Dessutom kastar de olagliga salongerna en skugga över branschen som även slår mot etablerade företag, menar Martina Richter.

Är det verkligen så många konsumenter som kan tänka sig att få hudfillers injicerat av personer som saknar tillstånd?

– Jag vet, det är så märkligt. Men ja, man tänker inte på det utan man ser bara ett bra pris, säger Martina Richter.

Bilden av att fusket i branschen är ett utbrett problem delas av Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Myndigheten har hittills utfört en riktad tillsynsinsats hos 33 verksamheter och i den upptäcktes brister hos samtliga. Bland annat saknades kunskaper om läkemedelshantering och hygien, och i flera fall utfördes ingrepp och behandlingar av personal som saknar sjukvårdslegitimation. Hos två av verksamheterna var bristerna så allvarliga att IVO förbjöd dem från att fortsätta sin verksamhet.

Vill få nya befogenheter från regeringen

Och då har IVO ändå bara granskat företag som har registrerat sina verksamheter, vilket alla aktörer i branschen numera är skyldiga att göra. Men enligt Martina Richter är problemen betydligt större hos de aktörer som väljer att gå under radarn.

– Kliniker som jag har haft kontakt med undrar varför IVO kommer till dem, de sköter ju allt ”by the book”. Man borde ju fokusera på att granska dem som inte har tillstånd. Jag undrar faktiskt vad IVO har gjort under de två år som har gått sedan den här lagen började gälla.

”De här verksamheterna bedrivs i privata bostäder, på event och på hotell, där IVO inte har rätt att utöva tillsyn.”

Hennes teori är att IVO undviker att göra besök hos illegala salonger, kanske på grund av resursbrist eller för att man inte vill stöta sig med kriminella.

– Samhället har förändrats enormt och jag kan absolut förstå om man som inspektör inte vill granska en kriminell verksamhet och sedan signera tillsynsrapporten med eget namn.

Att det skulle vara anledningen till uteblivna kontroller håller dock inte Lisa Danling, pressekreterare på IVO, med om. Hon meddelar att IVO inte har möjlighet att granska företag som inte har registrerat sin verksamhet, vilket man hoppas ska ändras framöver.

– IVO:s tillsyn visar att det här är en bransch med många oseriösa aktörer och det medför svårigheter för myndigheten att utöva tillsyn. Estetiska verksamheter är skyldiga att anmäla sig till vårdgivarregistret men det finns ett stort mörkertal som vill undgå granskning. Det förekommer att de här verksamheterna bedrivs i privata bostäder, på event och på hotell, där IVO inte har rätt att utöva tillsyn. Det är olyckligt, eftersom det är bland de oseriösa aktörerna som det finns störst risker för patienter att drabbas av en allvarlig vårdskada och behovet av tillsyn är stort. IVO har efterfrågat utökade befogenheter av regeringen, för att kunna utöva mer effektiv tillsyn av de här verksamheterna, skriver hon i ett mejl till TN.

Uppmanar till polisanmälan

Hos IVO ser man ett särskilt behov av att förebygga brottslighet. Ett sätt skulle kunna vara att utföra testköp hos verksamheter som misstänks syssla med olagliga injektioner. Men den befogenheten saknar alltså IVO i dag.

– I de fall vi misstänker kopplingar till kriminella verksamheter samverkar vi med andra myndigheter för att kunna utföra de inspektioner eller andra åtgärder vi behöver göra.

Lisa Danling uppmanar personer och företag som har kännedom om illegal injektionsverksamhet att tipsa IVO eller att höra av sig till polisen.

– Det är alltid bra att upplysa IVO så myndigheten får kännedom om det. IVO har även möjlighet att göra en åtalsanmälan om det finns indikationer eller misstankar om ett brott. Som privatperson kan man även själv ta ställning till om man vill göra en polisanmälan.

Att utföra estetiska injektioner utan att ha sjukvårdsutbildning kan ge fängelse i upp till sex månader, men sedan lagen infördes har inte ett enda åtal väckts. Däremot pågår förundersökningar i fyra av de fall som IVO upptäckte under sin inspektion.