REGELKRÅNGLET

Långa handläggningstider ett hot mot flera industriprojekt

Hybrits järnverk i Luleå. Bild: Adam Sundman/SvD/TT

Svenska kraftnät gör allt de kan för att förse industriprojekten i norr med el. Men handläggningstider vid överklagande riskerar att sabotera tidsplanen för flera projekt. Det rapporterar Dagens industri.

Ett projekt vars tidsplan är skör är transmissionsledningen från Porjusberget till Naalojärvi, som ska förse Hybrits fabrik i Malmberget med el.

Målet är att få godkänt av Energimarknadsinpektionen sommaren 2024 och vara klar med bygget två år senare. Men det förutsätter att ingen överklagar beslutet till regeringen.

– Vi brukar räkna med att ett överklagande tar ett år, men i något fall har det tagit runt tre år. Rätten att överklaga är en viktig del av den demokratiska processen. Problemet som vi ser är att handläggningen av överklaganden tar väldigt, väldigt lång tid. Där ser vi stora osäkerheter, säger Maria Jalvemo, programledare för Fossilfritt övre Norrland (FÖN), till Di.

– Vi är oroliga för länsstyrelserna, framför allt. Det är samma grupp miljöhandläggare som ska handlägga gruvor, vindkraftsparker och transmissionsledningar, allt. Det är en stor risk.

Dagens industri: Oron: Byråkrati kan försena industriprojekt – ”stora osäkerheter”