BROTTSBEKÄMPNINGEN

Oron för bedrägerier ökar – drabbar företag

Bild: Caisa Rasmussen / TT

Allt fler svenskar oroar sig för bedrägerier och fler än hälften överväger att byta till leverantörer som de anser mer pålitliga.

Allt fler svenskar är oroliga för bedrägerier, och många har redan drabbats av det. Enligt en studie av SAS Institute är 89 procent av konsumenterna mer bekymrade över bedrägerier nu jämfört med tidigare. Det skriver Dagens PS.

“De ekonomiska konsekvenserna av bedrägerier är uppenbara, men företag löper även risken att förlora förtroendet hos konsumenterna och försämra sitt rykte om konsumenterna bara misstänker att leverantören har ett svagare skydd mot bedrägerier än vad en annan leverantör upplevs ha”, säger Stephanie Ora, globalt ansvarig för analys av finansiell brottslighet på SAS Institute.

Denna oro påverkar företagen direkt, då över hälften av konsumenterna överväger att byta till leverantörer som de anser vara mer pålitliga och som erbjuder bättre skydd mot bedrägerier. Detta ger företag som uppfattas som säkra en konkurrensfördel.

Dagens PS: ”Oro för bedrägerier – då bör företag satsa på det här”