DEBATTEN OM UPPHANDLINGARNA

Scanias hållbarhetssuccé: ”Tvättat ur hela leverantörsbasen”

Scania säkerställer hållbarhet inom hela leveranskedjan. Bild: Jonas Ekströmer/TT

För att agera hållbart bör företag hålla koll på sina inköpskedjor, menar expertisen. Scania har genomfört idéerna i praktiken. ”Vi finns inte om vi inte förhåller oss till detta”, säger Scanias vice inköpschef Daniel Strand.

Varje år upphandlas offentliga varor och tjänster för över 800 miljarder kronor, cirka 19 procent av Sveriges BNP. Samtidigt är många företag beroende av sina leveranskedjor för att kunna leverera sina varor och tjänster.

Genom att använda sig av kategoristyrning kan en organisation få bättre kontroll på sina leveranskedjor, och därmed se till att agera effektivare, minimera risker samt bli mer hållbar.

Metoden är ett sätt att organisera och styra inköp och upphandling. Inköpen organiseras utifrån inköpskategorier (exempelvis fordon och mobilitet) som organiserar hela kommunen eller företagets arbete med dessa varor eller tjänster. Vid kategoristyrning läggs stort fokus på analys, strategisk planering och marknadsdialog. Syftet är att få en bra bild av vilka inköp organisationen gör, vilka behov verksamheterna har och vilka alternativ som finns på marknaden. Därmed kan företaget göra så bra affärer som möjligt.

”Vi vet ofta inte hur våra leveranskedjor ser ut”

På ett seminarium om kategoristyrning, som Svenskt Näringsliv, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Upphandlingsmyndigheten arrangerade tillsammans, förklarade den brittiske inköpsexperten Jonathan O’Brien varför det är så viktigt att få en bra bild över sina leveranskedjor.

– Vi vet ofta inte hur våra leveranskedjor ser ut och hur dessa påverkar den sociala och miljömässiga hållbarheten. Vi vet helt enkelt inte hur ohållbara vi är, sa han.

– Om man som organisation vill bli hållbar så ligger 50–70 procent av det man kan göra i värdekedjorna.

Jonathan O’Brien menar att det finns mycket att vinna på att jobba kategoristyrt.

– Genom att lista vad leveranskedjorna bidrar till kan man hantera risker. Det kan handla om att förebygga prishöjningar till följd av krig och konflikter, eller undvika att jobba med underleverantörer som är socialt ohållbara eller inte miljövänliga, sa han.

– Att på ett grundläggande sätt gå igenom hela ens leveranskedja kommer att kosta ekonomiskt på kort sikt, men på längre sikt vara väldigt fördelaktigt eftersom man kommer kunna ta bättre beslut som är mer effektiva, använda mindre resurser och som dessutom är hållbara och skapar värde.

Ska genomsyra hela inköpskedjan

Han menar att en organisation måste sätta ett tydligt mål som genomsyrar alla inköp som görs.

– Man måste börja med att lista ut vad vi som organisation vill uppnå, sa Jonathan O’Brien.

Sen måste ansvariga fråga sig hur långt vill organisationen gå för att lyckas med detta. Efter det sätts ett mål och en strategi för att lyckas.

– Man måste titta på tre saker: Vad köper vi? Vem köper vi ifrån? Och vad har vi för leveranskedjor?

Scanias vice inköpschef Daniel Strand höll med Jonathan O’Brien och förklarade hur företaget har gjort för att säkerställa hållbarhet inom leveranskedjan.

– Vi har granskat och tvättat ur hela leverantörsbasen, reviderat allt mot våra standarder och sett till att alla leverantörer uppfyller våra krav. Det här finns med i hela affärsbeslutet, och då väger vi in hållbarhet, kvalitet och teknologi, sa han.

– Det är lätt att säga att man jobbar med hållbarhet, men det är otroligt svårt. Man behöver bryta ner det i konkreta ”hot spots”. Vi har till exempel jämfört en diesellastbil och en ellastbil och räknat ut hur mycket de släpper ut under hela leveransprocessen. Med den informationen kan man rikta inköpen på ett exakt sätt. Inom våra upphandlingar med leverantörer kräver vi nu att leverantörerna använder grön energi. Det blir en del av beslutsunderlaget.

”Vi finns inte om vi inte förhåller oss till detta”

Daniel Strand menar att det är en avgörande fråga för Scania att jobba kategoristyrt.

– Tolv procent av Sveriges utsläpp är av vägtransporter. Fem procent av världens utsläpp är från lastbilar. Vi finns inte om vi inte förhåller oss till detta, sa han.

Per-Arne Jonsson är expert på konsultbolaget EFFSO, som är specialiserat på inköp. Han menar att kategoristyrning är helt avgörande för att jobba hållbart, och uppmanar organisationer till att se över sina inköp.

– Jag har läst många fantastiska hållbarhetspolicyer. Men steget till handling uteblir tyvärr ofta. Det räcker inte med att säga att vi som organisation ska vara hållbara i allt vi gör, sa han.

– Det här bygger man över tid. Man löser inte alla hållbarhetsfrågor i en upphandling. Börja gräv där du står. Man lär sig längs vägen.