FRAMTIDENS ARBETSMARKNAD

Här ökar de kunskapsintensiva jobben mest

Klas Tikkanen, finanschef på Nordic Capital Bild: Lars Pehrson/SvD/TT

Sverige har högst andel kunskapsintensiva jobb i EU, men flera länder i Östeuropa går framåt i rask takt. Det visar en ny studie. ”Där finns ett väldigt starkt entreprenörskap och stora internationella investeringar”, säger Klas Tikkanen, COO på Nordic Capital, till TN.

Studien Brain Business Jobs Index har genomförts årligen sedan 2017 av The European Centre of Entrepreneurship and Policy Reform, med stöd av Nordic Capital. Trenden sedan starten är tydlig: andelen kunskapsintensiva jobb ökar.

– Vi rör oss från en tillverkningsekonomi till en kunskapsekonomi. Fortfarande är det dock lägre nivåer än vad jag hade trott, det ligger en bit under tio procent i stora delar av Europa, säger Klas Tikkanen, COO på Nordic Capital.

Sverige i topp – men finns utmaningar

För svensk del är undersökningen glädjande läsning. Sverige har högst andel kunskapsintensiva jobb i hela EU och näst flest i Europa, efter Schweiz. Under flera års tid har Sverige slagits om topplaceringen med Irland och just Schweiz.

Klas Tikkanen, finanschef på Nordic Capital Bild: Lars Pehrson/SvD/TT

De svenska techbolagen och den utvecklade digitaliseringen är nycklarna till den svenska framgången, enligt studien.

– Sverige är ett fantastiskt land att bo, verka och investera i. Men vi får inte vila på gamla lagrar. Det finns viss bekvämlighet och en risk att vi pekar på historiska framgångar som tog oss hit. Idag har vi sämst tillväxt i Europa. Det kommer ta många år innan vi blir omkörda, men vi borde titta framåt och fundera på hur bra vi kommer att ha det om tio år, säger Klas Tikkanen.

Snabb tillväxt i Östeuropa

För andra delar av Europa knappar onekligen in. Brain Business Jobs Index visar att de europeiska storstadsregioner med högst andel kunskapsintensiva jobb är Bratislava, Budapest och Prag.

– Hela länder börjar nu att avancera på listan och öka antalet kunskapsintensiva jobb på ett sätt som de inte gjorde när vi började mäta. Vi ser att i Litauen, Cypern, Portugal, Rumänien, Ungern, och Bulgarien har koncentrationen av dessa jobb ökat med mer än 50 procent på några få år, säger Klas Tikkanen.

Skattetryck viktigaste faktorn

Att dessutom fyra av de tio främsta regionerna för kunskapsintensiva jobb numera finns i Östeuropa är ingen slump, menar han.

– Min bedömning är att det delvis handlar om en allmän upphämtning i Syd- och Östeuropa, som Sverige har gått igenom tidigare. I delar av Östeuropa ser vi dessutom en annan tydlig utveckling. Där finns ett väldigt starkt entreprenörskap och stora internationella investeringar i kunskapsintensiva jobb.

Bratislava är en av städerna med högst andel kunskapsintensiva jobb. Bild: JAN KOLLER

En medveten näringspolitik med lite regelkrångel, underlättnader för att locka till sig internationella investerare och låga skatter är centrala för faktorer för utvecklingen.

– Skattetrycket i ett land den enskilt starkast variabeln i tillväxten av kunskapsintensiva jobb, enligt rapporten. En tredjedel av tillväxten förklaras av skattetryck, säger Klas Tikkanen.