DET SVENSKA LANTBRUKET

Extremväder slår mot växtodlingar – ”En perfekt storm”

LRF:s vd och koncernchef Anna Karin Hatt Bild: Henrik Montgomery/TT

Lönsamheten hos växtodlare påverkas av sommarens extremväder, enligt LRF:s senaste konjunkturbarometer.

Ökad optimism märks bland två av fem delbranscher, medan läget är tuffare för växtodlare och animalieproducenter.

– Många växtodlare befinner sig i en perfekt storm. Torkan i inledningen av sommaren och fallande världsmarknadspriser har påverkat intäktssidan väsentligt. De ökade kostnaderna för insatsvaror som gödning och diesel har samtidigt ökat utgifterna. Den extrema nederbörden i juli och augusti har sedan förvärrat läget ytterligare genom att leda till kvalitetsnedklassningar i hel del av den bärgade spannmålen, säger LRF:s vd och koncernchef Anna Karin Hatt, i en kommentar.

Pressmeddelande: Grönt näringslivsindex: Extremvädret pressar lönsamheten hos växtodlare och animalieproducenter