DET SVENSKA SKATTETRYCKET

Kritiken: Försäljningen rasar – samtidigt höjs skatten

Pernilla Enebrink, vd ElektronikBranschen, en branschorganisation för leverantörer, distributörer och handlare inom konsumentelektronik, foto och service. Bild: Fredrik Sandberg/TT, Håkon Mosvold Larsen / NTB

Samtidigt som försäljningen av hemelektronik minskar så höjs även skatten. Företagen har det tufft och det finns risk för varsel framöver, varnar branschchefen Pernilla Enebrink. ”Det är så många osäkra faktorer som oroar”, säger hon till TN.

Det svåra ekonomiska läget har lett till att försäljningen av hemelektronik minskar. Under de första sex månaderna i år minskade försäljningen med elva procent jämfört med samma period förra året. Datorer, kameror och surfplattor pekas ut som de produktkategorier där försäljningen rasat mest, enligt ElektronikBranschens SnabbIndex för hemelektronik.

– Hushållens ökade kostnader, inflationen som skenar, höga räntor och konsumenternas svåra ekonomiska läge påverkar branschen negativt. Vi ser minskad försäljning inom nästan alla produktgrupper, säger Pernilla Enebrink, vd ElektronikBranschen, en branschorganisation för leverantörer, distributörer och handlare inom konsumentelektronik, foto och service.

Även att den svenska kronan är lågt värderad påverkar branschen negativt, konstaterar hon.

– Det här är produkter som inte tillverkas i Sverige, utan de här produkterna görs för en världsmarknad. Så det är klart att den svaga svenska kronan gör att det blir dyrare för företagen att importera varorna.

Skatteintäkterna ökar med 900 miljoner per år

Sedan 2017 har skatten på kemikalier i viss elektronik, den så kallade elektronikskatten, omfattat bland annat datorer, telefoner, vitvaror och TV-apparater. Elektronikskatten har kritiserats för bristande styreffekt och även för dess bristfälliga utformning som en miljöskatt då även produkter som inte innehåller de kemikalier som skatten avser att träffa beskattas.

Skatten utvärderades av Kemikalieinspektionen och Skatteverket 2020, då konstaterade myndigheterna att förekomsten av klor, brom och fosfor i flamskyddsmedel inte har minskat till följd av skatten.

Den 1 juli 2023 genomfördes en förändring av skatten. I den nya utformningen påverkas avdrag bara om varan innehåller brom, klor eller fosfor. Om ett ämne är additivt eller reaktivt tillsatt påverkar inte längre rätten till skatteavdrag.

I budgetpropositionens konsekvensutredning, det vill säga statens egna beräkningar som ska visa hur förändringen kommer påverka de totala skatteintäkterna, beräknades skatten minska med 20 miljoner kronor på årsbasis på grund av de justerade skattesatserna från juli 2023.

Men beräkningar från APPLiA och Elektronikbranschen visar i stället att skatteintäkterna ökar med nästan 900 miljoner kronor per år. Elektronikskatten kommer därmed öka från 1,7 miljarder till 2,6 miljarder kronor, enligt branschen.

”Våra medlemsföretag märker att det blir dyrare”.

– Förändringen innebär i praktiken att elektronikskatten höjs med upp till 500 kronor per produkt för konsumenterna, säger Pernilla Enebrink.

– Våra medlemsföretag märker att det blir dyrare. De får betala mer då de inte kan göra de avdrag som de kunde göra tidigare. Och detta i sin tur påverkar konsumenterna som får dyrare elektronikprodukter.

Framför allt kommer förändringen att märkas på produkter i de billigare segmenten.

– På de dyrare produkterna blir andelen skatt inte lika stor del av kostnaden för produkten, medan en billigare produkt kan bestå av en tredjedel som är elektronikskatt och moms på den skatten. Det innebär att de som har de lägsta marginalerna kommer att påverkas mest.

Hon menar att om läget inte förbättras för företagen finns det risk för varsel.

– Företagen har det tufft men hittills har vi inte sett att de behöver göra sig av med personal. Men det ligger i farans riktning.

– Det är så många osäkra faktorer som oroar. Dels handlar det om hur räntan och kronan utvecklas. Dessutom väntar en vinter med potentiell höga elkostnader. Det är ett perfekt läge att plocka bort elektronikskatten. Det är faktiskt obegripligt att man inte redan gjort det.