KLIMATOMSTÄLLNINGEN

Här byggs världens modernaste anläggning för plaståtervinning

Konceptbild över den kommande återvinningsanläggningen. Bild: Svensk Plaståtervinning

Site Zero i Motala ska bli världens största och modernaste anläggning för plaståtervinning. Anläggningen ska återvinna alla plastförpackningar från svenska hushåll och skapa cirkulära plastflöden utan negativ klimatpåverkan, skriver Svensk Platsåtervinning i ett pressmeddelande.

– Vi fördubblar vår kapacitet och kommer att kunna hantera 200 000 ton plastförpackningar per år. Det skapar förutsättningar för att ta emot och på sikt återvinna alla plastförpackningar från svenska hushåll, säger Mattias Philipsson, vd på Svensk Plaståtervinning.

Ny teknologi kommer att innebära att i stort sett all plast kommer att återvinnas och även förpackningar som består av sammansatta plastmaterial kommer att kunna hanteras.

– Det finns ingen annan anläggning i världen i dag som har den förmågan. Vi förbereder även för att kunna tvätta och granulera plasten i nästa skede, vilket beräknas vara klart 2025. Då kan hela vårt plastflöde bli cirkulärt – i Sverige, säger Mattias Philipsson.

Pressmeddelande: Miljardinvestering i plaståtervinning – nu byggs Site Zero i Motala