DEN SVENSKA SÄKERHETEN

Trots utmaningar – positiv bild av Sverige i EU-länder

Cecilia Andrae, senior rådgivare på SI, och Christian Biller, varumärkesstrateg på SI. Bild: Privat, Kristofer Sandeberg

Det svenska varumärket står sig starkt. Det konstaterar Svenska Institutet (SI). ”Den sammantagna bedömningen är att det finns en övergripande positiv bild av Sverige, men med tillägget att kännedomen om Sverige är låg”, säger Christian Biller på SI, till TN.

Säkerhetspolisen höjde nyligen den svenska terrorhotnivån från 3 till 4 på en femgradig skala och regeringen har vidtagit ett antal säkerhetshöjande åtgärder. Det är en utmanande omvärld som företagen möter efter den senaste tidens koranbränningar och fördömanden i en del muslimska länder. Det har till och med talats om bojkott av svenska företag.

Cecilia Andrae, senior rådgivare på SI Bild: Privat

Svenska institutet (SI) noterar att koranbränningarna får genomslag i medier främst online, men den övergripande bilden är att Sverige är ett land med gott anseende.

– Det förekommer en del uppmaningar till bojkott av svenska företag. I januari då de första koranbränningarna skedde förekom det en del och sommarens händelser ledde till fler. Men nu är vi på låga nivåer igen, säger Cecilia Andrae, senior rådgivare på SI.

Positiv bild – men låg kännedom

SI konstaterar samtidigt att varumärket Sverige står sig starkt. Sverige ligger stadigt på nionde-tionde plats på listan över länderna med bäst varumärke. Det visar Nation Brands Index 2022, som förvisso gjordes innan vårens och sommarens händelser, men som visar att på tio-i-topp finns bara ytterligare ett mindre land, Schweiz.

– Den sammantagna bedömningen är att det finns en övergripande positiv bild av Sverige, men med tillägget att kännedomen om Sverige är låg, säger Christian Biller, varumärkesstrateg på SI.

Omvärlden uppfattar att Sverige har flera styrkor, som ett stabilt samhällsstyre, en förmåga att attrahera talanger, ett starkt hållbarhetsfokus och en bra livskvalitet, visar undersökningar som SI hänvisar till.

Christian Biller, varumärkesstrateg på SI Bild: Kristofer Sandeberg

Men det finns förstås stora skillnader mellan hur medborgarna i olika länder ser på Sverige.

– Vi kan se de geopolitiska spänningarna i undersökningarna. Det finns en negativ trend i länder som Ryssland, Turkiet och Saudiarabien, säger Christian Biller.

”Ett land med en stark ekonomi.”

När SI synar Sverigebilden inom områdena handel och näringsliv på de stora marknaderna så sticker Kina ut. I jämförelse med andra stormakter, som Tyskland och USA, är uppfattningen i Kina mer negativ när det handlar om tillväxtpotentialen i Sverige och att Sverige är ett bra land att bedriva handel med.

– Bilden att Sverige är pålitligt och ett land med en stark ekonomi är drivande i kategorin handel och näringsliv. Men synen i Kina är mer negativ. Men alla länder i västvärlden tappar i Kina just nu, säger Christian Biller.

De ser även tecken på att bilden av Sverige som tryggt och säkert delvis utmanas i Norden, men överlag har medborgarna i våra grannländer en grundmurad positiv uppfattning av Sverige.

Även EU-ländernas befolkningar är mycket positiva till Sverige, visar en SI-studie som gjordes i alla EU-länder inför EU-ordförandeskapet. Undersökningen från 2022 visar till exempel att länder som Spanien, Italien och Tyskland har mellan 60 och 69 procent av befolkningen en positiv syn på Sverige.

Henrik Isakson, policyansvarig för handelspolitik på Svenskt Näringsliv

I andra länder som Kroatien, Lettland och Litauen ser det ännu bättre ut medan den franska inställningen till Sverige är något mer dämpad, men bara något, konstaterar SI.

Företag vill ha hjälp med att stärka varumärket Sverige

Men det finns förstås utmaningar. I våras gjorde Svenskt Näringsliv en undersökning där 784 företag svarade på ett antal frågor. Svenskt Näringsliv ställde frågor om vad företagen önskar för fokus när den svenska regeringens i höst ska ta fram en uppdaterad handelsstrategi.

– Vi frågade medlemsföretagen vilken typ av hjälp de efterfrågar från staten för sina utlandsaffärer. Den mest efterfrågade hjälpen var att ”stärka varumärket Sverige”, något 44 procent av företagen efterfrågade. Företagen efterfrågar alltså inte i första hand direkt hjälp för sin verksamhet utan att staten på ett generellt plan kan främja en positiv bild av landet Sverige, säger Henrik Isakson, policyansvarig för handelspolitik på Svenskt Näringsliv.

Att detta efterfrågas i så hög grad har att göra med företagens nationalitet som just svenska företag, som erbjuder svenska produkter och lösningar, är viktigt i marknadsföringen och konkurrensen, menar han.

– De största företagen (250+) uttrycker minst behov av detta, vilket kan ha att göra med att de baserar sig mer på sitt varumärke mer än att de är just från Sverige. Men även bland dem uppger 35 procent ett behov av denna sorts insatser så Sverigebilden är viktig för alla företag.

SI kommer under hösten fortsätta följa hur mediebilden i bland annat muslimska länder utvecklas för att se vad det får för effekter på Sverigebilden.

–Mediebilden är något som vi måste följa, den kan komma att utmana bilden av Sverige. Det kommer att påverka vårt arbete under hösten; hur kommer mediebilden att sätta sig, hur motståndskraftigt är det svenska varumärket i den muslimska välden. Vi har inget svar på den frågan idag, säger Cecilia Andrae.