DEN SVENSKA KONJUNKTUREN

Mörka moln över de grafiska företagen

Eva Glückman, vd Grafiska Företagen. Bild: Juliana Falldin

Minskad orderingång och svårighet att rekrytera nya medarbetare. Efter ett par starka år känner de grafiska företagen av de tuffare tiderna.

Landets tryckerier och förpackningsföretag har tappat cirka 10 procent av orderstocken det senaste året. Det visar en konjunkturrapport från Grafiska företagen.

Främst är det tryckerierna som kämpar i motvind. Faktum är att branschen klarade pandemin och lågkonjunkturen bättre än många branscher men sedan toppen under 2022 har produktionsvolymen sjunkit.

– Det är tråkigt, men naturligt, att även den grafiska branschen till slut påverkas negativt av konjunkturnedgången. Branschen är dock van att hantera tuffa utmaningar så jag är övertygad om att företagen kommer klara nedgången, säger Eva Glückman, vd Grafiska Företagen, i ett uttalande.

Pressmeddelande: Mörka moln över de grafiska företagen