Händer i veckan

Arnold Schwarzenegger. Bild: Roberto Pfeil

Arnold Schwarzenegger leder årlig klimatkonferens, Konjunkturklockan och EU-möte om statsstödsreglerna i Åre står på programmet i veckan.

Måndag 15 maj

  • SCB: Sveriges ekonomi – samt Konjunkturklockan. 8.00.

Tisdag 16 maj

  • EU-möte statsstödsreglerna i Åre. EU-ordförandeskapet håller möte i medlemsstaternas arbetsgrupp för statsstöd om genomförandet av modernisering av statsstödsreglerna.
  • EU-ordförandeskapet arrangerar skogsdirektörsmöte i Skellefteå.
  • Österrike: Arnold Schwarzenegger leder årlig klimatkonferens i Wien.

Onsdag 17 maj

  • SCB: Företagens lager, första kvartalet. 8.00.
  • EU: Eurostat presenterar samlade inflationssiffror för april.

Fredag 19 maj

  • SCB: Industrins kapacitetsutnyttjande, första kvartalet. 8.00.