SVERIGES ENTREPRENÖRER

Ny rapport: Nyföretagandet ökar men även konkurserna

Bild: Mostphotos

Det svenska entreprenörskapet klarade sig bra under 2022. Men det finns orosmoln, visar årets GEM-rapport.

En färsk mätning av entreprenörskap i Sverige i en tid präglad av krig i Europa med efterföljande energikris, skenande inflation och snabbt stigande räntor visar att det svenska entreprenörskapet under 2022 har klarat sig väl och visar en ökning från 2021 års rekordnotering. Det framkommer i årets nationella rapport inom världens största entreprenörskapsundersökning Global Entrepreneurship Monitor, GEM.

Även om nyföretagandet ökar är trenden dessvärre fallande vad gäller mer etablerade företag i ett längre perspektiv.

– Många av de nystartade företagen lämnar marknaden i ett tidigt skede. Det kan indikera problem med att skala upp, till exempel på grund av krångliga regelverk eller svårigheter att hitta relevant kompetens, säger Per Thulin, forskare Entreprenörskapsforum och KTH samt en av rapportens författare, i ett uttalande.

Entreprenörskap i Sverige – Nationell GEM-rapport 2023