DET SVENSKA SKATTETRYCKET

Domen: Plastfria påsen ser ut som en plastpåse – ska beskattas

Bild: Privat

Helsingborgsföretaget har utvecklat påsar som är nedbrytningsbara och kan användas upp till 50 gånger – men ändå ska de beskattas, enligt en ny dom. ”Det är rent åt skogen”, säger företagaren Åke Rosén.

Gaia har utvecklat den så kallade Gaia-kassen som har varit ute på marknaden i flera år. Påsen består av det egenutvecklade materialet Biodolomer, vilket är en sammansättning av flera förnyelsebara råvaror som tillverkas i företagets fabrik i Helsingborg. Under utvecklingen av Biodolomer har Gaia ingått som projektpartner i EU:s miljöprogram LIFE, som ger bidrag till miljö- och klimatåtgärder inom EU.

– EU har lagt ner tiotals miljoner i vår utveckling av Biodolomer. Det blir konstigt när EU ger medel för att vi ska utveckla en miljöanpassad produkt som sedan straffbeskattas i Sverige, säger Åke Rosén, grundare av Gaia BioMaterials.

Skatten på plastbärkassar infördes 1 maj förra året och innebär tre kronors skatt på bärkassar och 30 öre för varje frukt- och grönsakspåse. Dessutom tillkommer 25 procents moms. Kassar för varaktigt bruk och vars syfte är att återanvändas, omfattas dock inte av skatten.

– Efter att skatten på plastbärkassar infördes anpassade vi kassen för flergångsanvändning och testade den hos det statliga forskningsinstitutet RISE och fick den godkänd som flergångsbärkasse.

”Nu när jag lyckats göra något riktigt bra så sparkar de undan benen på mig”

Trots att RISE godkänt kassen för användning minst 50 gånger beslutade Skatterättsnämnden i januari att påsen ska beskattas. Enligt Skatterättsnämnden innebär det faktum att kassen till utseendet inte skiljer sig från ”typiska plastkassar” att den inte är avsedd för varaktigt bruk. Gaia överklagade beslutet till Högsta förvaltningsdomstolen som går på Skatterättsnämndens linje och anser att Gaia-kassen är skatteskyldig.

– Det är rent åt skogen och tar i princip knäcken på hela vår utveckling av miljöanpassade plastpåsar. Jag har sedan 1970-talet arbetat för att ta fram material som är lika bra som plast men mer miljövänliga. Och nu när jag lyckats göra något riktigt bra så sparkar de undan benen på mig. Det är inte rättvist. Det här visar bara hur politiken arbetar mot svensk forskning inom klimatområdet.

”Nu kommer vi att behöva flytta den här produktionen utomlands”

– Hade vi blivit undantagna från skatten hade vi utökat produktionen i Helsingborg och anställt ytterligare 20 till 30 personer. Men nu kommer vi att behöva flytta den här produktionen utomlands.

”Anmärkningsvärt”

Enligt Robert Lönn, skattejurist på Svenskt Näringsliv, är det anmärkningsvärt att domstolen går mer på utseende än funktion.

– Man kan ifrågasätta hur rätten tolkar ”varaktigt bruk” om det inte gäller för något som kan användas minst 50 gånger.

Han menar att domen visar på hur viktigt det är att ha god lagstiftning på plats från början och att plastpåseskatten infördes på felaktiga grunder.

– Domen kommer att få förödande konsekvenser för berörda företag. Det kan inte vara syftet med lagstiftningen att ta död på miljövänligt entreprenörskap.

– Om miljöaspekter inte kan beaktas vid bedömningen kan det knappast rör sig om en miljöskatt. HFD:s dom är ett underkännande av plastpåseskatten. Nu borde lagen skrivas om, om den överhuvudtaget ska vara kvar.

IKEM: Näringslivet riktar kritik mot Naturvårdsverkets statistik

M-kritik mot skatten på Åkes miljöpåse: ”Kommer riva upp plastpåseskatten”