KLIMATOMSTÄLLNINGEN

Få småföretag har en plan för hållbarhetsarbete

Färre än två av tio småföretagare har en fastställd hållbarhetsstrategi, visar en kartläggning.

Fem av tio småföretagare tror att företag som arbetar aktivt för ökad hållbarhet får konkurrensfördelar. Trots det har färre än två av tio småföretagare en fastställd hållbarhetsstrategi. Det visar en ny kartläggning som Visma Spcs genomfört bland över 800 småföretagare.

– Eftersom fyra av fem nya jobb skapas i små och medelstora företag är de en nyckel för att bygga ett hållbart samhälle. Företag som arbetar aktivt med hållbarhet skapar nya affärsmöjligheter, fördjupar sina kundrelationer och blir en mer attraktiv arbetsgivare, säger Boo Gunnarson, företagarexpert på Visma Spcs, i ett uttalande.

PM: Bara två av tio småföretag har en plan för sitt hållbarhetsarbete