DEN SVENSKA KONJUNKTUREN

Byggföretagen: Räntehöjningarna sänker marknaden

Catharina Elmsäter-Svärd, vd på Byggföretagen

Bostadsbyggandet under 2023 ser ut att bli ännu sämre än väntat, visar en ny prognos från Byggföretagen. ”Antalet byggstarter och behovet av fler bostäder går inte ihop”, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen, i ett pressmeddelande.

Stigande räntor ska vara förklaringen till den dystra prognosen och Byggföretagen prognosticerar med att Riksbanken höjer styrräntan till fyra procent.

– Det finansiella läget minskar hushållens möjlighet att investera. Så länge räntorna stiger så kommer efterfrågan på nybyggda bostäder att sjunka. Riksbanken behöver omvärdera den penningpolitiska inriktningen och gå försiktigare framåt med räntehöjningarna, säger Catharina Elmsäter-Svärd, i pressmeddelandet.

Pressmeddelande: Räntehöjningarna sänker byggmarknaden