DET SVENSKA FÖRETAGSKLIMATET

Riskkapitalisten Klas Tikkanen: Därför lämnar investerare Sverige

Bild: HE Nygren AB

Sverige har ett gott rykte bland internationella investerare, som ser våra starka institutioner och hederliga företagskultur som styrkor. Men Klas Tikkanen, operativ chef på Nordic Capital, varnar i en intervju med TN för att det är på väg att ändras.

Klas Tikkanen berättar att han har fått med sig ett “jävlar anamma” från sin pappas finländska påbrå och en löpares uthållighet från sin mammas etiopiska härkomst. Två bra egenskaper när man arbetar med stora investeringar och utveckling av framgångsrika företag. Idag är han operativ chef för det svenska riskkapitalbolaget Nordic Capital, med en ekonomiutbildning från Handelshögskolan i Stockholm och studier i matematik och fysik på KTH i ryggen.

– I min vardag upplever jag att många internationella investerare har en positiv syn på Sverige, både som land och som investeringsmarknad. Vi är kända för att ha många bra investeringsmöjligheter och en lång tradition av att bygga upp globalt framgångsrika företag, säger han.

Sveriges starka institutioner, hederliga företagskultur och ansvarsfulla affärsetik ses som styrkor ur ett investerarperspektiv. Klas Tikkanen menar att Sverige även sticker ut för sin goda ledarskapskultur, med starka ledningsgrupper och kompetent arbetskraft. Det är viktiga faktorer för företag som väljer att etablera sig i Sverige och som väljer att göra investeringar eller bygga en fabrik just här.

Klas Tikkanen ser dock att en försämrad bild av Sverige internationellt riskerar att påverka investeringsviljan. Det handlar dels om den växande kriminaliteten och otryggheten, som avskräcker företag från att vilja flytta sina medarbetare till Sverige. Men även om exempel på när svenska myndigheter blivit mer oberäkneliga och ryckiga i samband med tillståndsprocesser, vilket riskerar att försena och försvåra nya etableringar.

– Vi har inom vissa områden snåriga regelverk och höga skatter som skapar osäkerhet för företagen. Det blir en stor hävstång som påverkar Sveriges långsiktiga konkurrenskraft och tillväxt, säger han.

Önskemålet till politikerna: “Undvik beslut som är dåliga för investeringsklimatet”

För att stärka konkurrenskraften och attraktiviteten behöver Sverige säkra energitillgången och få bukt med de höga energipriserna. Klas Tikkanen är tydlig med att han anser att den historiska nedläggningen av kärnkraft varit ett misstag och att Sverige nu bör satsa på att bygga ut den gröna energiproduktionen, där ny kärnkraft bör vara en del. Han lyfter även att beskattningen i landet är en viktig faktor när företag och investerare ser sig omkring i världen.

– Sverige ligger redan på en hög nivå vad gäller den generella beskattningen. Det gör att även mindre höjningar av exempelvis kapitalskatterna skulle slå mot tillväxten och investeringsviljan från olika intressenter, säger han.

När Klas Tikkanen får frågan om vilka reformer han helst vill se i regeringens budget till hösten inleder han med vad han helst inte vill se.

– Det enskilt viktigaste är att inte ta beslut som skadar investeringsklimatet. Att inte införa en förmögenhetsskatt, inte höja kapitalbeskattningsnivåerna, inte fatta beslut som försämrar Sveriges konkurrenskraft. Sverige som land behöver investeringar för att skapa tillväxt, välfärd och nya arbetstillfällen, detta är extra viktigt i nuvarande osäkra marknad.

Men listan på saker regeringen skulle kunna göra är desto längre. Han nämner att perioden för expertskatt, en skattelättnad för utländsk nyckelkompetens, gärna får förlängas från dagens gräns på fem år till åtta år. Han vill också se förbättrade villkor för personaloptioner och ytterligare förbättringar av 3:12-reglerna. Han anser att man inte heller får glömma bort vikten av en fungerande bostadsmarknad och tillgången till riktigt bra utbildning.

– Vi behöver experter från andra länder, både vad gäller kompetens och arbetskraft. Det är en stor sak att rycka upp sina barn från skolan och flytta till ett annat land. Då måste människor som kommer hit kunna hitta en bostad och få möjlighet att bosätta sig i attraktiva bostadsområden med närhet till internationella och engelskspråkiga skolor, avslutar han.