DEBATTEN OM UPPHANDLINGARNA

Krokom vinklar om till effektivare inköp

I Krokoms kommun har det pratats om kategoristyrning och inköpsorganisation, men det har saknats resurser, fram till nu. Bild: Mostphotos

Till sina många uppgifter kan Krokom nu lägga kategoristyrning. Bristande styrdokument kring inköp och upphandling, dålig kontroll och uppföljning ska suddas ut.

Dyra inköp, ineffektiva upphandlingar får Krokom att satsa på kategoristyrning, rapporterar redaktionen på Svenskt Näringsliv.

Frågan har diskuterats en tid, men stupat på att det saknats kommunala resurser. Nu realiseras planerna bland annat tack vare anställningen av en inköps- och avtalscontroller.

Kommunen hoppas att det ska resultera i mer och bättre samarbete med företagen.

– Viss konsulthjälp med omgörning mot kategoristyrning kommer vi eventuellt att ta till, men det mesta vill vi klara av själva för att arbetet ska bli väl förankrat och framgångsrikt över tid, säger upphandlingssamordnare Linda Näsén till redaktionen.

Svenskt Näringsliv: Krokom väljer kategoristyrning