ELKRISEN

Svenska kraftnät: Glöm Sverigepriserna – dyrt och orealistiskt

Vänsterpartiets förslag på en ny elprismodell med ett nationellt pris och ett pris för export kommer inte att accepteras av EU menar Svenska Kraftnät. Dessutom skulle det sannolikt få flera oönskade konsekvenser som högre priser och mindre nyproduktion, hävdar Mårten Bergman, chef för enheten Transmission och Elmarknad hos Svenska Kraftnät. Bild: Jonas Ekströmer/TT, Adam Ihse/TT, Mostphotos, Pressbild

Sverigepriser på el kommer inte att kunna införas. Dessutom skulle ett sådant system riskera att göra elpriserna dyrare på sikt. Det hävdar Mårten Bergman, chef för enheten Transmission och Elmarknad hos Svenska kraftnät. ”Det europeiska elsystemet har tjänat Sverige väl”, säger han till TN.

En alternativ prissättningsmodell för den svenska elmarknaden som drevs av Vänsterpartiet växte fram under valrörelsen, så kallade Sverigepriser. Modellen bygger på att separera den europeiska elprismarknaden och införa ett pris för svenska konsumenter och ett pris för export.

Priserna på den europeiska marknaden styrs nämligen, enkelt förklarat, av det dyraste kraftslaget som ropas in, vilket innebär att det under ogynnsamma väderförhållanden ofta blir dyr centraleuropeisk kolkraft och fossil gas som smittar av sig på elräkningar för de svenska hushållen.

Detta innebär i sin tur exempelvis att ett vatten-, vind- eller kärnkraftverk i Sverige som producerar elektricitet till en ganska låg kostnad får stora marginaler på den producerade elektriciteten när priserna är höga. Detta vill förespråkarna av Sverigepriser jämna ut genom att dela upp priserna i ett inhemskt och ett internationellt.

Stämning som ett brev på posten

Systemoperatören Svenska kraftnät hävdar dock att denna modell inte kommer att fungera.

– Den går emot vissa av de grundläggande hörnstenarna i den europeiska elmarknaden som vi är en del av. Det är en förutsättning att alla köpare och säljare ska kunna konkurrera på lika villkor, säger Mårten Bergman, chef för enheten Transmission och Elmarknad hos Svenska kraftnät.

Om vi skulle införa ett system med Sverigepriser skulle en stämning från EU komma som ett brev på posten, menar han. Det polska systemet som ofta lyfts upp som exempel för att modellen skulle fungera är inte jämförbar, menar han.

– De har ett helt annat system ansvarsmässigt. I det polska systemet avropas produktionen centralt. Systemoperatören säger exakt vilka kraftverk som ska köras hur och när och av den anledningen har de behov av att ha mer kontroll för att klara balanseringen av sitt elnät och därför har de allokeringsbegränsningar för hur mycket de kan importera och exportera. Polen hävdar att de måste göra så för att hantera sin balansering och det är inte samma sak som Sverigepriser.

Om Sverige skulle trotsa EU och införa Sverigepriser tror Mårten Bergman att det skulle få oönskade konsekvenser för både elpriset och nödvändig produktion. Bild: Johan Nilsson/TT

Låg investeringsvilja och högre priser på sikt

Om Sverige ändå skulle trotsa EU och införa Sverigepriser skulle det heller inte få önskad effekt utan snarare innebära en lång rad problem samt dyrare elpriser på sikt, tror han.

– Det skulle innebära att marknadsaktörer som har en låg marginalkostnad anpassar sin budgivning för att få det högre exportpriset. Det skulle bli en strategisk budgivning där de försöker buda in högre för att maximera vinsten. Det skulle leda till ineffektivitet och högre priser även för svenskarna, säger Mårten Bergman.

Dessutom, menar han, blir det väldigt svårt att lösa de problem som Sverige står inför. Orsaken till de höga elpriserna är brist på planerbar elproduktion i Europa samt i Sveriges två södra elområden. Med Sverigepriser skulle det bli locket på för den som tänkt göra storskaliga investeringar i ny elproduktion.

– Vem vill investera i exempelvis ny kärnkraft eller havsbaserad vindkraft med den osäkerheten? Det skulle vara ett stort hot mot de investeringar som planeras och behövs i södra Sverige.

Överlag har det europeiska elsystemet tjänat landet väl, menar Mårten Bergman. Problemet för Europa som helhet och även Sverige är hur man ska få till tillräckligt med elproduktion för att fasa ut fossila bränslen samtidigt som man har tillräckligt med el tillgänglig oavsett väder.

”Nästa gång kan det vara vi”

Under kalla perioder i december räckte den planerbara elen i Sverige exempelvis inte till och då nettoimporterades el, bland annat från Norge, Polen och Tyskland.

– Alla vill ha ett lägre elpris och jag kan förstå att det är många som tycker att vi ska se om vårt eget hus när vi generellt har så stor export. Men det är ett skadligt beteende. Det här problemet löses bäst i solidarisk anda. Nästa gång kan det vara vi som står utan el.

Utmaningarna i det svenska elsystemet handlar om att skapa förutsättningar och få till ny elproduktion, men detta löses bäst med förändringar inom det befintliga systemet, tror Mårten Bergman.

– Som det ser ut så har marknaden fungerat väl och som den ska. Det som är utmaningen är att säkerställa att det finns tillräckliga möjligheter att prissäkra sig och att det kommer till någon typ av långsiktiga investeringssignaler. Då handlar det både om att öka andelen planerbar kraft och att leverera på den framtida elektrifieringen. I Sverige har vi goda förutsättningar att ta en ledande roll här och den chansen borde vi ta.