DEN SVENSKA KONJUNKTUREN

Studie: Buffertar ger företagare koll på eget sparande

Trots lågkonjunkturen är företagen inte lika oroliga som löntagare över sitt eget sparande, visar en undersökning från Axiominsight. ”Vi kan se att många företagare uppger att de under en lång tid har byggt upp buffertar ”, säger Tove Jarl, vd för Axiominsight.

Vilka grupper är mest oroliga för sitt eget sparande?

– De som är mest oroade för sitt sparande är framförallt kvinnor, personer i åldern 26-45 år och de som bor i hyresrätter.

Vad är det man oroar sig över?

– I takt med de stigande priserna på livsmedel och boende är det fler som oroar sig för att ekonomin ska gå runt.

– Många menar att de behöver ta av sitt sparande för att klara av vardagen, vilket gör det svårt att bygga upp något sparande för framtiden.

Hur ser det ut för företagare?

– Företagare är den gruppen som är minst oroade för sitt privata sparande. Nästan 20 procent av företagarna uppger att de är mycket lugna över sitt sparande. Jämför man med arbetstagare är det dubbelt så stor andel företagare som uppger att de är mycket lugna.

Vad beror det på?

– Vi kan se att många företagare uppger att de under en lång tid har byggt upp buffertar och sparat så att de nu känner sig mindre stressade över sin ekonomi.

Kan du säga något om oron för sitt eget sparande har förändrats över tid?

– Ja absolut, inflationen och risken för lågkonjunktur har satt privatekonomin högt upp på allmänhetens agenda. Jämför vi med januari 2022 var det snarare covid-19 och kriminaliteten som oroade fler.