Hackspett stoppar 130 nya lägenheter

Den mindre hackspetten sätter stopp för Stockholms stads planer på fyra flerbostadshus i Solberga, skriver DN:

Mark- och miljööverdomstolen upphäver detaljplanen. Det är förbjudet att avsiktligt störa vilda fåglar, menar domstolen. Domen kan inte överklagas.

– Det här blev väldigt konstigt och får stora effekter. Nu ska staden utreda förekomsten av hackspett i området och sedan får vi ta det därifrån, vi kan göra ett omtag av planerna, säger stadsbyggnadsborgarrådet Jan Valeskog (S) till DN.

DN: Hackspett stoppar 130 nya lägenheter i Stockholm