DEN GLOBALA KONJUNKTUREN

Fler svenska företag har svårt att få betalt

Problemen att få betalt vid exportaffärer ökar bland små och medelstora företag, visar en undersökning som Exportkreditnämnden låtit Demoskop göra. Arkivbild. Bild: Jessica Gow/TT

Ekonomi (TT)

Fler små och medelstora svenska företag har problem med att få betalt i exportaffärer, enligt en undersökning som Demoskop gjort på uppdrag av Exportkreditnämnden (EKN).

Andelen företag som upplevt problem minst en gång under de senaste tre åren har ökat med 5 procentenheter, från 37 till 42 procent på ett år. 15 procent av de tillfrågade företagen uppger att problemen förekommit minst fem gånger, en ökning med två procentenheter.

"Små och medelstora företag står för 40 procent av Sveriges totala export och är oerhört viktiga för Sveriges ekonomi. Rädslan för att inte få betalt får inte stå i vägen för en bra exportaffär, säger Carl-Johan Karlsson, affärsområdeschef, SME och Midcorp på EKN.

I undersökningen, som omfattar företag med 1–249 anställda, har drygt 500 intervjuer genomförts under 2022 respektive 2021 med vd:ar eller en av vd:n utsedd person.