DEN SVENSKA KONJUNKTUREN

Exportföretagen anar hårdare tider

Genrebild Bild: Tim Aro/TT

Bara knappt en tredjedel av exportföretagen tror att deras finansiella situation kommer att stärkas under det närmaste året, visar en undersökning från Exportkredit, rapporterar Metal Supply.

I barometern som besvaras av cirka 200 exportföretag framgår det att företagen ser dystert på ekonomin. Bara 28 procent bedömer att den finansiella situationen kommer att stärkas under det närmaste året, ned med 46 procent sedan förra mätningen i våras.

Även synen på den likvida situationen har blivit lite mer pessimistisk och andelen exportföretag som räknar med ökad orderingång har minskat från 50 till 38 procent.

Metal Supply: Vart tredje exportföretag räknar med en ökad exportorderingång det närmaste året