KLIMATOMSTÄLLNINGEN

Martin Lindqvist: Den gröna omställningen är inte en börda

Martin Lindqvist, vd på SSAB. Bild: Jonas Ekströmer/TT

SSAB:s vd Martin Lindqvist vill ha fossilfri el för att klara omställningen och slår ett slag för klimatomställningen, den är en möjlighet inte ett problem.

Martin Lindqvist menar att EU:s medlemsländer, likt Sverige, har mycket att vinna på ett konkurrenskraftigt och grönt EU.

– Vi behöver både en grön konkurrensutsatt marknad i Europa och en grön transatlantisk marknad. Europa får inte hamna på efterkälken och måste nå klimatmålen, säger han i ett pressmeddelande.

Koldioxidfri stål kräver mycket el:

– För att lyckas behöver vi tillgång till fossilfri el, väte och biokol, säger han.

Pressmeddelande: SSAB lyfter fram förutsättningarna för grön omställning vid EU-toppmötet i Kiruna