REGELKRÅNGLET

Gränspolisen stoppar företagets transporter – ”Knappast bra för miljön”

Bild: Pressbild, Fredrik Sandberg/TT

Klimatet, ekonomin och arbetsmiljön drabbas när gränspolisen stänger vid Örebro flygplats och företaget TAM:s kunder kan inte längre landa på kvällar och nätter. ”Det är ett underbetyg till det offentliga”, säger Fredrik Kämpfe på Transportföretagen Flyg.

När ett flygplan anländer till Sverige från tredje land, alltså utanför Schengen, måste gränspolisen finnas på plats för kontroll av inresande passagerare och besättningar. Om de inte är på plats är Sverige stängt.

– Våra kunder består av utländska flygbolag och leasingbolag som äger flygplan och verksamheten bygger på att kunderna kan flyga sina flygplan in och ut hos oss.

”Sammantaget försämrar det här tillgängligheten och vår konkurrenskraft”, säger Pär Gulle. Bild: Anders Annerfalk

Det säger Pär Gulle, vd för TAM, Täby Air Maintenance. Företaget ligger på Örebro flygplats och är bland annat specialiserade på att bygga om flygplan från passagerarversioner till fraktflygplan, en verksamhet som växte stort under pandemin när behovet av flygfrakt sköt i höjden. TAM tillhör de främsta i världen på tekniken och det gör att kunderna finns över i princip hela planeten – i många fall utanför Schengenområdet.

Nu har dock Bergslagens polisdistrikt, som ansvarar för gränskontrollen, reducerat tiderna för närvaron på Örebro flygplats och finns i fortsättningen enbart tillgängliga under vardagar mellan 8 och 16.

– Följden blir då att våra kunder utanför EU, bland annat Storbritannien där vi har många flygbolagskunder, får extremt svårt att passa in när de kan landa och starta från flygplatsen, säger Per Gulle.

Om de ankommande flygningarna missar gränspolisens flygtider blir alternativet att landa och tulla verksamheten på en annan flygplats med generösare öppettider, till exempel Arlanda eller Landvetter.

– Vilket knappast är bra, varken för miljön eller ekonomin. Det kan också innebära längre tjänstgöringstider för flygbesättningarna med krav på övernattningar. Sammantaget försämrar det här tillgängligheten och vår konkurrenskraft.

Extra öppethållande hos gränspolisen kan bara beställas om det gäller så kallade samhällskritiska flygningar, till exempel ambulansflyg eller militära transporter. Vanliga leveransflygningar till TAM räknas inte dit.

Bergslagens polisdistrikt hänvisar till kapaciteten som finns för just gränskontroll, en grupp poliser med specialutbildning för just det jobbet.

– Det är hela tiden en balansgång att hantera resurserna, Vi har andra uppdrag också. Att sitta på flygplatsen och vänta på flyg som kanske inte kommer är ingen bra lösning. Vi vill gärna kunna ge service dygnet runt men det finns det helt enkelt inte medarbetare till, säger Ulrica Granberg, sektionschef på Bergslagens polisdistrikt.

Men det är en förklaring som Fredrik Kämpfe, branschchef på Transportföretagen Flyg inte ser som en väg framåt.

– Myndigheterna tar ett beslut som sätter företaget i klistret och verkar inte intresserade av konsekvenserna för näringen. Det är ett underbetyg till det offentliga att inte svara mot de behov som finns i samhället med hänvisning till resursbrist. Det minsta man kan begära är att myndigheten inleder en diskussion med de drabbade för att försöka lösa problemet.

”Myndigheterna tar ett beslut som sätter företaget i klistret och verkar inte intresserade av konsekvenserna för näringen”, säger Fredrik Kämpfe. Bild: Pressbild

– Dessutom är TAM en viktig del i omställningen mot en hållbarare verksamhet inom flyget i och med att de bygger om och livstidsförlänger flygplan. Samtidigt bidrar de till att Sverige kan bibehålla flygteknisk kompetens, vilket börjar bli en bristvara. Det är just den typ av företag som vi behöver i Sverige, säger han.

TAM å sin sida analyserar just nu vad de nya och minskade öppettiderna kan komma att betyda för verksamheten i Örebro. Pär Gulle igen:

– Vi projekterar just nu för en ny hangar där vi ska kunna expandera i takt med den ökade efterfrågan, en stor investering för oss. Men som situationen ser ut att utveckla sig med tillgängligheten och våra kunders möjlighet att trafikera flygplatsen, måste vi utvärdera om vi ska gå vidare eller inte. I värsta fall kan det bli tal om att vi i stället måste minska verksamheten.

– Det är en ytterst märklig situation när myndigheterna lägger sitt eget problem i vårt knä.