DEBATTEN OM UPPHANDLINGARNA

Extremväder en del av upphandlingsmiljön

Behovet av att ställa klimatanpassningskrav kan finnas för många inköpskategorier. Bild: Mostphotos

En ny guide lyfter sambandet mellan extremt klimat och offentliga upphandlingar. Vägledningen är i första hand ämnad för offentliga verksamheter.

Just nu går det mesta i otakt: extrem värme, skyfall och översvämningar, stigande havsnivåer, rekordstor avsmältning av glaciärer.

Den dystra fonden är något som även upphandlande organisationer behöver ta hänsyn till vid inköp och upphandlingar. En ny guide från Upphandlingsmyndigheten och SMHI uppmärksammar vad man bör tänka på, rapporterar Upphandling24.

Enligt Jens Johansson, hållbarhetsspecialist på Upphandlingsmyndigheten, så behöver många inköp anpassas efter klimatförändringarna. För att lättare ta del av vägledningen är det bra att vara insatt i inköpsprocesser och känna till vanliga facktermer kopplade till offentlig upphandling, skriver Upphandling24.

Upphandling24: Extremt klimat påverkar upphandling