ELKRISEN

Företag om elkrisen: Regeringen behöver göra mer

STOCKHOLM 20221209 Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD), statsminister Ulf Kristersson (M) samt arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L) under pressträff om det svenska elsystemet och åtgärder som syftar till att dämpa elpriser och motverka risken för bortkoppling.Foto: Christine Olsson / TT / kod 10430 Bild: Christine Olsson/TT

Sverige kan lära sig av hur Norge agerar. Det menar Småföretagarnas Riksförbund som vill att den svenska regeringen gör mer för att rädda de små företagen under elkrisen.

Många småföretag är besvikna på hur regeringen hanterar de höga elpriserna. Egentligen borde det stöd som utlovats snarare ses som en återbetalning, skriver Peter Thörn, Förbundsordförande, Småföretagarnas Riksförbund och Sten Lindgren, Förbundssekreterare, Småföretagarnas Riksförbund i en debattartikel i Dagens Industri.

”Regeringspartierna har inte förmått ta över stafettpinnen från den tidigare regeringen som gick ut med en remissrunda i augusti och efterfrågade synpunkter på hur återbetalning av Svenska Kraftnäts överintäkter skulle hanteras. Syftet med detta angavs mycket tydligt, ”använda intäkter från överbelastning för att finansiera nödåtgärder som på kort sikt kan komma konsumenter och företag till del”. Det får väl anses tveksamt om detta syfte uppnåtts vad gäller hushållen och när det gäller företag är definitivt inte målet uppnått”, skriver de.

Medan den norska regeringen fattat snabba beslut för att rädda småföretagen, anser Småföretagens Riksförbund att regeringen här hemma borde ta efter grannlandet.

DI: Debatt: Regeringen måste ta kontrollen över elen