KLIMATOMSTÄLLNINGEN

Oro för vikande efterfrågan på svenskproducerade livsmedel

Anna-Karin Hatt. Bild: foto: Johanna Norin
Anna Karin Hatt, vd och koncernchef för Lantbrukarnas Riksförbund, LRF.

Företagarna i det gröna näringslivet oroar sig för höga kostnader på viktiga insatsvaror, visar en ny rapport.

Grönt näringslivsindex är en konjunkturmätare med fokus på de gröna näringarna som tas fram av LRF. Kvartal fyra visar att den återhämtning som fanns i kvartal tre har stannat av. Det finns en oro för fortsatt höga kostnader på viktiga insatsvaror som el, gödsel, drivmedel och foder och till det kommer nu också höstens räntehöjningar.

– Företagarna i våra näringar planerar redan nu inför nästa års skörd och kvartal fyra visar att osäkerheten i branschen är stor när det gäller kombinationen av framtida förväntat kostnadsläge, framtida avräkningspriser och efterfrågan på lantbrukets varor och tjänster, säger Anna Karin Hatt, vd och koncernchef för LRF i ett uttalande.

Pressmeddelande: Grönt näringslivsindex, kvartal fyra: Oro för vikande efterfrågan på svenskproducerade livsmedel