DEN SVENSKA KONJUNKTUREN

Sviktande framtidstro hos företagen

Stockholm 2021-09-29 Lunchgäster på mattorget Teatern i gallerian Ringen på Södermalm.Foto Mats Schagerström / TT kod 70500 Bild: Mats Schagerström/TT

Många företag har skruvat ned sina förväntningar på framtiden. I Visma Advantage affärsbarometer för hösten tror de flesta företagen att försäljningen kommer minska.

Höstens Affärsbarometer från Visma Advantage visar att framtidstron minskar hos företagen. 1 377 svenska småföretag deltog i undersökningen, som genomfördes mellan 20 oktober och 10 november 2022.

Det är dock, trots det kärva läget, endast ett fåtal företag och företagare som vidtagit åtgärder för att skydda sina verksamheter, beskriver Henrik Salwén, vd för Visma Advantage.

– Detta trots att de allra flesta gör bedömningen att försäljningen kommer att minska och kostnaderna öka under det närmaste halvåret. Det i sig är ett oroande tecken.

36 procent av företagen i Vismas Affärsbarometer tror att försäljningen nu kommer att minska. Det är 21 procent fler än vid undersökningen för sex månader sedan.

– Inflation, stigande räntor och ökade leverantörskostnader, är faktorer som försvårar för nästan alla företag. Samtidigt är vissa branscher mer utsatta än andra. Hit hör detaljhandel via butik och verksamheter med kvardröjande pandemieffekter, konstaterar Henrik Salwén, vd för Visma Advantage.

Allra mest negativa är företag som är verksamma inom hotell och restaurang, där 59 procent tror på en minskad försäljning, enligt pressmeddelande från Visma Advantage.

Visma Advantage: Minskad framtidstro hos små och medelstora företag