DE KRÅNGLIGA MILJÖTILLSTÅNDEN

Domen – bolaget vinner striden om gruvan i Pajala

Gruvan i Kaunisvaara. Bilden är från när den drevs av Northland Resources som sedan gick i konkurs. Nu vill nya ägaren Kaunis Iron utöka verksamheten. Arkivbild. Bild: Emma-Sofia Olsson/SvD/TT

Ekonomi (TT)

Gruvbolaget Kaunis Iron får tillstånd att fortsätta bedriva – och även utöka – sin verksamhet i gruvan i Kaunisvaara utanför Pajala. Tillståndet gäller i 35 år.

Det skriver mark- och miljödomstolen i Umeå i en dom på torsdagen.

Kaunis Iron har utöver förlängt tillstånd också ansökt om att öppna två nya dagbrott och även utöka vissa anläggningar på gruvområdet.

Det säger domstolen också ja till.

Tillståndet gäller i 35 år och omfattar brytning av maximalt 10 miljoner ton järnmalm per år motsvarande cirka 4 miljoner ton järnslig.

Motparterna i målet har varit många. Alltifrån svenska och finska myndigheter till privatpersoner och en sameby.

Enligt Naturvårdsverket borde tillståndet inte ens ha prövat eftersom myndigheten anser att miljökonsekvensbeskrivningen inte varit tillräcklig.

Myndigheten vänder sig mot att gruvan ligger på värdefull myrmark samt nära flera vattendrag, däribland gränsälven.

Domen kan överklagas till Mark- och miljööverdomstolen. Men delar av tillståndet tas i anspråk även om domen överklagas.

Johanna Ekström/TT