KLIMATOMSTÄLLNINGEN

Rapport: Företag hindras samarbeta för att rädda klimatet

Genrebild Bild: Paul Kleiven

Om företag samarbetar för att minska utsläppen riskerar de att bryta mot konkurrensrättsliga regler, visar en ny rapport från Internationella Handelskammaren, ICC.

Enligt rapporten förekommer det att företag valt bort samarbeten om legitima klimatinnovationer för att de är oroliga för konkurrensrättsliga följder.

Bland annat behöver konkurrensmyndigheter erbjuda bättre vägledning kring så kallade safe harbor-regleringar som bland annat syftar till att skydda personuppgifter, menar rapportförfattarna. Det måste också klargöras av myndigheterna hur mycket man är villig att göra avsteg från konkurrensregler för att möjliggöra en grön omställning.

I ICC:s nya rapport har det nätta namnet ”When Chilling Contributes to Warming - How Competition Policy Acts As a Barrier to Climate Action”.

Rapport: Viktigt att säkerställa att det finns rättspraxis för att dra upp en skiljelinje mellan vad som är tillåtet och inte