FÖRETAGEN OCH MILJÖN

Länsstyrelsen backar efter protester mot miljöskydd

Omfattande nya Natura 2000-områden längs med Ölands kust riskerar att stoppa investeringar och företagare, vilket TN berättade om tidigare i höstas. Nu justerar Länsstyrelsen planerna.

TN berättade tidigare i våras om alla de naturskydd som genomförts i Sverige. Bland annat har flera länsstyrelser presenterat förslag på omfattande Natura 2000-områden längs med de svenska kusterna.

”Det lägger en våt filt över samtliga investeringar i alla branscher”, sade företagaren Stefan Ottosson till TN.

Han berättade om att en investering på hundratals miljoner kronor skulle stoppas av planerna på ett Natura 2000-område för fåglar längs med östra öländska kusten.

Enligt Länsstyrelsens planer skulle fem nya Natura 2000-områdena för fåglar först omfatta Oskarhamns- och Mönsteråskusten, Kalmarkusten, Östra Ölandskusten, Hoburgs bank och Midsjöbankarna och Ottenby och Ottenby rev.

Men efter proteststormen har landshövding Peter Sandwall ändrat det ursprungliga förslaget för att skydda fågellivet, rapporterar Baromentern.

– Vi drar ut gränslinjen 100 meter från kustlinjen. Vi undantar markytor eftersom vi vill minimera påverkan på lantbruket, säger han till Barometern.

Men mycket återstår. Nu ska nämligen regeringen fatta beslut om Natura 2000-områdena. Frågan är också om de hundra meterna räcker, eftersom även verksamheter som ligger utanför Natura 2000-områdena, och som har påverkan på dem, kan tvingas göra anpassningar.

Barometern: ”Vi undantar markytor eftersom vi vill minimera påverkan på lantbruket”