DEN SVENSKA KONJUNKTUREN

Experter: Trots rekord – konkursvågen har bara börjat

Bild: Simon Rehnström/SvD/TT , Fredrik Persson / TT

Konkurssiffran för september var den näst värsta på 25 år, visar ny statistik. Ändå har vi bara sett början på konkursvågen, varnar Sofia Larsen, vd för Svensk Handel. ”Handeln befinner sig i stormens öga”, säger hon till TN.

Bara en gång tidigare har konkurssiffran för september varit så hög, enligt kreditupplysningsföretaget Creditsafe.

Jättar som H&M agerar med krispaket och mindre företag gör vad de kan. Men elräkningar, höjda räntor och snabbt stigande priser på en mängd insatsvaror gör att få kommer undan. Larmen kommer från både stora och små företag.

Ovanpå på det uppger nu 50 procent av svenskarna att de kommer att minska sin konsumtion under hösten, enligt en ny Sifo-undersökning beställd av konsultfirman PwC. I undersökningen pekas ökade matpriser ut som den främsta anledningen.

Pessimism bland företagen

Samtidigt så förbereder sig de svenska handlarna på tuffa höst- och vintermånader. Enligt Svensk Handels Handelsbarometer når framtidsförväntningarna inom handeln nytt årslägsta.

– Sex månader i rad har handlare inom parti, detalj och e-handeln flaggat för en pessimistisk framtidstro. Vi måste tyvärr också komma ihåg att vi befinner oss i början av konjunkturnedgången. Tuffare tider väntar för hela handeln, säger Sofia Larsen, vd för Svensk Handel, till TN.

Sofia Larsen, vd på Svensk Handel. Bild: Pressbild

Situationen är oerhört allvarlig, konstaterar hon.

– Pandemiåren har tagit hårt på många handelsföretag och många har ännu inte återhämtat sig. Rådande läge där konsumenter håller hårdare i plånboken, samt den elkris vi nu ser skapar stora problem. Adderar man dessutom tioprocentiga hyresökningar är det uppenbart att stora delar av handeln riskerar att gå igenom ett stålbad, säger hon.

Bara början på konkursvågen

Under september ökade antalet konkurser i detaljhandeln med 45 procent, enligt kredit- och affärsinformationsföretaget UC. Men enligt Sofia Larsen har vi bara sett början på konkursvågen.

– Givet det läge branschen nu befinner sig i är det tyvärr så att fler handelsföretag riskerar att drabbas. Handeln befinner sig i stormens öga och tyvärr så kan vi konstatera att även i övrigt livskraftiga företag riskerar att drabbas, vilket riskerar att slå oerhört hårt mot arbetstillfällen inom handeln, säger hon.

Per Andersson, senior detaljhandelsanalytiker på Handelns Forskningsinstitut (HUI). Bild: Pressbild

Per Andersson, senior detaljhandelsanalytiker på Handelns Forskningsinstitut (HUI), håller med.

– Vi kommer absolut att se fler konkurser inom handeln framöver. Det ska vi förbereda oss för.

Konkurserna ökat med 186 procent

Enligt Creditsafe är e-handel den hårdast drabbade branschen där konkurserna ökat med 186 procent under september, jämfört med samma månad i fjol.

– E-handeln hade under pandemin en explosionsartad ökning och flyttade utvecklingen fram flera år.

– Att den backar nu beror på att konsumenterna delvis gått tillbaka till fysiska butiker, vilket egentligen inte borde vara någon överraskning. Men den långsiktiga trenden är dock att e-handeln är under tillväxt.

Enligt Konjunkturinstitutet (KI) senaste prognos kommer hög inflation och räntehöjningar leda till att Sverige går in i en djupare lågkonjunktur redan nästa år.

– Det här är en högst allvarlig situation, inte bara för handeln utan för hela konsumtionslandskapet.

– Nu initialt är den relativt psykologisk då effekterna av de höjda räntorna, elpriserna och drivmedelspriserna har bara slagit till i viss del. Det kommer att märkas mer framöver.

Skjuts för budgetprodukter

Han lyfter fram att det inom detaljhandeln under de senaste åren funnits en lågpristrend.

– Den kommer förstärkas under en kommande lågkonjunktur med en starkare förskjutning från premiumprodukter till budgetprodukter.

Mest utsatt framöver är den fysiska handeln, som redan har fått utstå en rad kriser.

– Sällanköpsvaruhandeln, inte minst inom vissa branscher som gått starkt under pandemin, kommer få en viss utmaning. Klädhandeln, hem & fritid och bygghandeln kommer att få det tufft framöver. Över lag kommer vi se en minskad konsumtion av kapitalvaror som är dyra.

Nyligen stod det klart att klädjätten H&M lanserar ett omfattande sparpaket på två miljarder kronor.

– Det är ett tidens tecken, men inte unikt på något sätt. Sparpaket, stora neddragningar och förändringar har man genomfört i alla tider. Det ingår i företagandets natur.

Tar höjd för tuffare tider

H&M är ett exempel på hur företagen kommer att agera nu, då de tar höjd för tuffare tider, menar han.

– Att de dessutom lämnat den ryska marknaden har kostat pengar och det måste betalas någonstans, eller att man expanderar och ersätter marknaden.

Han menar att vi nu har kommit till en situation som inte är helt olik pandemin.

– Men skillnaden är att då var vi tvungna att sitta hemma, men nu har vi inte råd att gå ut och äta eller konsumera på samma sätt som vi gjort tidigare.

Sofia Larsen understryker allvaret i situationen och efterlyser åtgärder

– Många undrar över hur de ska kunna gå runt, med skenande elpriser och hyreshöjningar på horisonten. Svensk Handel vill se att ett högkostnadsskydd för el snabbt ska implementeras, och i hyresfrågan vill vi inte att inflationstoppar ska ligga till grund för permanenta hyresnivåer.