DEN SVENSKA KONJUNKTUREN

Företagen kan inte kompensera för kostnadsökningar

Bild: Sören Andersson

Bara sex procent av företagen lyckas kompensera för sina kostnadsökningar fullt ut, visar en undersökning från Svenskt Näringsliv, rapporterar DI.

Nästan alla företag drabbas av ökade kostnader, men de kan inte kompensera för det genom att höja priserna, visar Svenskt Näringslivs företagarpanel. Bara sex procent kan hantera de egna prisökningarna genom att höja de så kallade ”utpriserna”.

– Det börjar bli ett allt större problem att skjuta över prisökningar mot kund. Hotell och restauranger kom ut pressade från pandemin, nu går vi mot en lågkonjunktur där hushållen drar åt svångremmen. Därtill är konkurrensen stentuff. Man är rädd att tappa marknadsandelar”, säger Sven-Olov Daunfeldt, chefsekonom på Svenskt Näringsliv, till DI.

DI: I princip drabbas samtliga företag inom besöksnäring, bygg, handel, industri och transport av de senaste månadernas branta inflationskurva