DEN SVENSKA INTEGRATIONEN

Studier: Så kan flyktingar bli entreprenörer

STOCKHOLM 20180831Personal hanterar kontanter i kassa i butikFoto: Fredrik Sandberg / TT / kod 10080 Bild: Fredrik Sandberg/TT

Flyktingars företagande tenderar att upprätthålla segregation, men politiska åtgärder kan ändra läget. Det skriver Esbri.

– Många har förlorat allt de äger och har. Inte bara materiella saker, utan också sitt sociala nätverk eftersom de har förlorat familj och vänner. Detta kallas flyktingtrauma och skadar människors kognitiva förmåga och fysiska välbefinnande. Så till den grad att de har svårt att bedriva en entreprenörsverksamhet, säger Solomon Akele Abebe, doktorand vid Sten K Johnson Centre for Entrepreneurship, Lunds universitet, till Esbri.

Men det finns åtgärder som kan vända på skutan, exempelvis genom att översätta flyktingars kvalifikationer från hemlandet.

– Andra åtgärder omfattar språk- och kulturbildning under asylsökningsfasen, höjning av den rättsliga statusen samt praktik och volontärarbete. Det senare skulle främja förståelsen för företagandets villkor i det nya hemlandet, och på sikt bidra till integration snarare än till segregation, säger Solomon Akele Abebe till sajten.

Esbri: Ny studie: Flyktingar inte i skick att bli entreprenörer