DEN SVENSKA KONJUNKTUREN

Dämpad tjänstenäring inför hösten

Tjänstesektorn har växt stadigt, men nu ser Almega tecken på en försvagning av konjunkturen. "Nu börjar dock tillväxttakten mattas av”, säger Almegas chefekonom Patrick Joyce.

Förväntningarna för framtiden är fortfarande positiva men mindre optimistiska än före sommaren, sammanfattar Almega läget i den senaste barometern. Under tredje kvartalet var trots allt läget stabilt för branschen som helhet.

– Nu börjar dock tillväxttakten mattas av. Enligt vår tjänsteindikator växer produktionen i tjänstesektorn långsammare under det tredje kvartalet i år, säger Patrick Joyce, chefekonom på Almega, i ett pressmeddelande.

Enligt barometern så förväntar sig näringarna fortfarande att nyanställa framöver, men inte i lika stor omfattning som tidigare.

Almega: Tjänsteföretagens försäljningspriser har ökat allt snabbare