SVENSKA INNOVATIONSKLIMATET

Larmet: Nu hamnar svenska patent i ryska händer

Enligt immaterialrättsexperten Christina Wainikka kommer nu de västerländska företagens patent att förfalla i Ryssland. Bild: Gustaf Månsson / SvD / TT, Mostphotos, Sergei Bobylev

Antingen betalar du ryska staten och bryter mot sanktionerna eller så förfaller ditt patent i Ryssland. Nu är det fritt fram för ryska intressen att ta över svenska innovationer, varnar immaterialrättsexperten Christina Wainikka. ”Det finns ingen väg runt det”, säger hon.

Under våren strömmade det in varumärkesansökningar till det ryska patent- och registreringsverket och flera företag fick se hur deras loggor övertogs med endast kosmetiska förändringar. Bland annat skickade ett ryskt företag in en ansökan om snabbmatsvarumärket Onkel Vanja, vars logga liknar McDonald's och ett möbelföretag vid namn Idea lämnade in en ansökan med en logotyp som var snarlik IKEA:s.

Och nu kommer nästa smäll. Enligt Christina Wainikka, policyexpert för immaterialrätt på Svenskt Näringsliv, kommer nu de västerländska företagens patent att förfalla i Ryssland.

– Patentsystemet bygger på att man betalar patentavgifter och det är omöjligt för företagen att betala årsavgifterna då det råder sanktioner mot Ryssland. Om ett företag inte betalar sina årsavgifter så förfaller patentet och det kan inte återuppväckas, säger hon.

Och även om det finns sätt att kringgå sanktionerna för att betala patentavgifterna så måste företagen vara medvetna om att pengarna ska betalas in till den ryska staten.

– Det finns ingen väg runt det och du måste betala till den ryska staten om du vill att patentet ska gälla i Ryssland.

Enligt henne är det alltifrån små företag till stora företag som nu drabbas.

– Det är många företag som har dragit tillbaka sina verksamheter från Ryssland och som nu inte kan betala sina patentavgifter. Det handlar bland annat om patent inom läkemedel och fordonsindustrin som nu förfaller.

”Om sanktionerna upphör kan du inte återuppväcka patentet”

Hon lyfter fram att patent kan vara olika viktigt för olika branscher.

– Inom läkemedelsbranschen är det vanligt att man vill upprätthålla patentskyddet då uppfinningarna ofta har en lång kommersiell livslängd. Har du ett läkemedel som löser ett hälsoproblem kan du sälja det under hela patenttiden. Men inom telekombranschen så går utvecklingen så fort att det inte är värt att skydda under en längre tid.

Hon berättar att en del företag tidigt såg över sin internationella patentstrategi, då många valt att ha patent i Ryssland men inte i Ukraina. En del har därför valt att sluta skydda patenten i Ryssland och då istället skydda patenten i Ukraina i stället.

– Om ett företag blir av med sitt patent i Ryssland så blir uppfinningen fri att använda på den ryska marknaden. Då uppstår frågan: Hur stort problem är det? En del menar att det kanske inte är ett så stort problem, då det kanske inte finns kompetens i Ryssland bland annat när det gäller teknik.

Ett patent är i grunden ett avtal där uppfinnaren delar med sig av sin information och den blir publik, mot att uppfinnaren får en ensamrätt. En stor del av syftet är alltså att sprida information om forskning.

Christina Wainikka, policyexpert för immaterialrätt på Svenskt Näringsliv. Bild: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

– Så funkar det också i Ryssland. Informationen är alltså publik och när patentet förfaller blir det fritt att använda uppfinningen. Men är det komplicerad teknik så kanske inte den kompetensen eller tillverkningskapaciteten finns.

– Men då ska man komma ihåg att det finns andra länder som har både kompetens och kapacitet, till exempel Kina. Då skulle tillverkning kunna ske där.

Christina Wainikka menar att det kan få långsiktiga konsekvenser.

– Om sanktionerna nu upphör så kan du inte återuppväcka patentet på den ryska marknaden. Det försvårar för företag som vill tillbaka till den ryska marknaden. Den patenterade tekniken är ju fri där.

”Nu kan vi få se inhemska ryska intressen som tar över”

Hon lyfter fram att patentsystemet i grunden är ett sätt för att fram innovation.

– Ett patent ger en möjlighet att tjäna in de investeringar man gjort för att ta fram en uppfinning. Och det gör i sin tur att det är ett incitament till att uppfinna.

– Historiskt kan man se att i de länder där man inte haft ett patentsystem har man utvecklat en plagieringsekonomi, vilket innebär att det blir en stagnation. Det skapas inga nya innovationer, då ingen vill investera i det.

Att patent nu förfaller kan leda till negativa långsiktiga effekter för den ryska ekonomin och att västerländska företag inte tar sig tillbaka efter att sanktionerna har upphört.

– Nu kan vi få se inhemska ryska intressen som tar över, att man tar till sig av ny teknik från patenten, men då finns en risk att de slutar innovera och då får man stagnationseffekten.

De immaterialrättsintensiva företagen utgör numera 45 procent av EU:s BNP och står för 96 procent av EU:s export till omvärlden, vilket innebär att kunskapsekonomin kretsar mer och mer kring immaterialrättigheter, berättar Christina Wainikka.

– I och med att kriget utförs på immaterialrättsfronten, så driver det också Ryssland längre och längre ifrån världsekonomin.