DEBATTEN OM UPPHANDLINGARNA

Larmet: Så kringgås lagen om offentlig upphandling

Anders Persson, förbundsdirektör Innovationsföretagen.

En undersökning från Innovationsföretagen visar hur myndigheter kringgår lagen om offentlig upphandling.

Fenomenet mellanhänder, eller så kallade konsultmäklare fortsätter att öka, enligt en undersökning av Innovationsföretagen. Upplägget möjliggör ett kringgående av lagen om offentlig upphandling, vilket innebär att miljardbelopp av offentliga medel spenderas utan insyn.

– Innovationsföretagens undersökning visar att marknaden för konsultmäklare fortsätter att öka. Kunskapen om problemen med mellanhandsupplägget är fortfarande för låg. De nya siffrorna för 2021 visar att utgifterna till konsultmäklarna uppgick till 7,3 miljarder kronor. Det är en fördubbling på fem års tid, från en redan mycket hög nivå, säger Anders Persson, förbundsdirektör Innovationsföretagen i ett uttalande.

Region Stockholm är den offentliga beställare som fortsätter att dominera vad gäller användandet av konsultmäklare, enligt Innovationsföretagens pressmeddelande.

Användningen av konsultmäklare - ett växande svart hål utan insyn