DEN SVENSKA EXPORTEN

Pandemieffekt bromsar svensk hälsoexport

Snabbtest för covid-19. Arkivbild. Bild: Johan Nilsson/TT

Ekonomi (TT)

De senaste tio årens uppåtgående trend för export av svenska hälsoprodukter har brutits. Exporten minskade med 15 miljarder 2021 jämfört med föregående år.

En trolig orsak är eftersläpande effekter av pandemin, enligt branschorganisationen Swecare.

Siffrorna i Hälsoexportbarometern 2022 bygger på statistik från SCB, och avser främst läkemedel.

Totalt uppgick exporten av produkter kopplade till hälsa och sjukvård till 100 miljarder kronor i fjol. Då är inte medicintekniska produkter eller sjukvårdstjänster inräknade.

Kategorin är trots minskningen Sveriges näst största exportkategori.

Kan vara normalisering

– Eftersom 15 miljarder är en ganska stor skillnad mot året före har vi intervjuat medlemsbolag och försökt hitta förklaringar. En kan vara att under 2020 var behovet av vissa läkemedel inom intensivvården stort, nu har det sjunkit tillbaka till en mer normal nivå. Och eftersom det var brist på flera läkemedel blev alla oroade och byggde upp lager, säger Maria Helling, vd för Swecare.

Om nedgången håller i sig är det en vikande trend och allvarligt, anser hon. Speciellt mindre, nyetablerade företag känner av pandemieffekten. Ukrainakriget är ett av flera, nya orosmoment.

– Men nedgången kan röra sig om en normalisering, vi är fortfarande på samma nivåer som 2018.

Svenska vårdmodeller

Samtidigt ser företagen positivt på framtiden. 79 procent bedömer att exportorderingången kommer att öka de närmaste tolv månaderna.

– Det är lite betryggande, säger Maria Helling.

Swecare efterlyser åtgärder från regeringen, i form av tydliga målsättningar och strategier.

– Vi tycker oss se en ännu större potential. Vi får massor av förfrågningar om till exempel svensk mödravård och äldrevård. Svensk export skulle kunna vara mycket större om vi skulle kunna sälja modeller för hur vi organiserar vården, säger Maria Helling.

Katri Artta Svarfvar/TT

Fakta

Under 2021 uppgick den svenska hälsoexporten till 100 miljarder kronor, en minskning med 15 miljarder kronor jämfört med föregående år.

Medicinska och farmaceutiska produkter är fortfarande Sveriges näst största exportkategori, efter vägfordon (211 miljarder år 2021).

Hälsoexportbarometern baseras på statistik från SCB, och en enkät till Swecares medlemsföretag. Årets enkät genomfördes i april och besvarades av 66 av 114 medlemsföretag.

Källa: Swecare