DEN SVENSKA KONJUNKTUREN

Rapport: Färre jobb men fler möjligheter i småföretagen

Bild: Mostphotos

Antalet arbetstillfällen i de svenska småföretagen har minskat kraftigt det senaste året. Men företagen ser en ljusning inför nästa år, enligt en ny rapport.

Coronapandemin har lett till en arbetslöshet på över 8 procent och långtidsarbetslösheten har nått rekordnivåer, cirka 200 000 av de inskrivna arbetslösa har varit utan jobb i mer än 12 månader, skriver Sparbankerna, Företagarna och Swedbank i ett pressmeddelande.

Denna mörka bild speglas i den nya undersökningen Småföretagsbarometern, som är en årlig konjunkturundersökning, där företagare vittnar om att antalet anställda har minskat mer än de räknade med förra året.

– Trots statliga stödpaket för att mildra de negativa konsekvenserna har sysselsättningen minskat kraftigt till följd av krisen. Det kommer ta tid att ens återställa det som förlorats, och regeringen måste nu agera kraftfullt för att undanröja småföretagens hinder för att kunna börja anställa igen, säger Daniel Wiberg, chefsekonom på Företagarna, i ett uttalande.

Swedbank: Färre arbetstillfällen men fler möjligheter i landets småföretag

Företagarna: Här är årets Småföretagsbarometern

TN: Besöksnäringen laddar upp – men ser flera tillväxthinder