ENERGIPRISERNA

Vattenfall skalar upp kärnkraften

Forsmarks kärnkraftsverk, från vänster: Forsmark 1 och Forsmark 2. Arkivbild. Bild: Robert Gabrielsson/Vattenfall/TT

Ekonomi (TT)

Vattenfall ökar sin produktion av kärnkraft. Åtgärden väntas kapa pristopparna i södra Sverige.

– Ja, det kommer det ju att göra i någon mån, säger energijättens ansvarige för kärnkraften, Torbjörn Wahlborg.

Vattenfalls reaktorer i Forsmark, vid den uppländska kusten, har sparkapital. Det går att kräma ur mer energi. För några år sedan höjdes effekten vid Forsmark 2, nu är det ettans tur, och från senare delen av sommaren kan effekten ökas på med 100 MW eller tio procent mer än i dag, i två steg.

Enligt Torbjörn Wahlborg innebär det här det största tillskottet av planerbar kraft under hela 2020-talet, alltså exklusive vindkraft som inte går att reglera på samma vis.

Tillskottet blir extra viktigt vintertid, när det blåser dåligt, och då främst i södra Sverige.

Potentiellt kan även Forsmarks tredje reaktor öka kapaciteten, men det krävs mer investeringar och något sådan beslut är inte taget, men heller inte uteslutet, enligt Torbjörn Wahlborg.

Att Vattenfall inte ökat kapaciteten i Forsmark 1 tidigare, trots de skenande elpriserna, hänger ihop med kapacitetsproblem i elnätet. Men nu har Vattenfall hittat en lösning ihop med Svenska Kraftnät, enligt Wahlborg.

Men helt i hamn är det inte. Tillstånden från Svenska Kraftnät och Strålsäkerhetsmyndigheten är inte färdiga ännu.

Olle Lindström/TT