KRIGET I UKRAINA

Familjeföretagets larm: Priserna har rusat med 500 procent

Bild: Jessica Gow/TT, Swed Handling

Brist på råvaror och eskalerande priser slår allt hårdare. 7 av 10 företag i kemibranschen drabbas, enligt nya siffror. ”Flera varor är nästan helt omöjliga att få tag på”, säger Richard Andersson, vd på Swed Handling till TN.

Rysslands invasion av Ukraina slår tillbaka mot kemiindustrins återhämtning från coronapandemin och blockeringen i Suezkanalen. Nya siffror av branschorganisationen IKEM visar att sju av tio kemiföretag drabbas direkt eller indirekt av kriget i Ukraina. Hälften av företagen har ”mycket stora” flaskhalsproblem och en majoritet tampas med brutna leveranser från Ryssland, Ukraina och Belarus.

”Det är en bristsituation, force majeure, och flera varor är nästan helt omöjliga att få tag på”

Rickard Andersson, vd på kemikaliedistributören Swed Handling, ett familjeägt företag med omkring 75 anställda, berättar att kriget i Ukraina har skapat utbudsbrister och eskalerande prisökningar på råvaror och energi.

– Det har varit ett ansträngt läge i kemibranschen sedan 2020. Men många av de problem vi ser nu kan man dra ett direkt streck från kriget i Ukraina, säger han och fortsätter:

– Efter att sanktionerna implementerades, och det mer eller mindre blev omöjligt att bedriva handel med Ryssland över en natt, har de ekonomiska störningarna accelererat.

”Efter kriget kan vi inte ta in nya kunder eller nya volymer”

Ryssland spelar en avgörande roll för Sveriges kemiindustri i och med deras kontroll över flera viktiga rå- och insatsvaror. Utan dessa är en stor del är världens petrokemi beroende av rysk råolja och naturgas, förklarar han.

– Det som har hänt nu gör att vissa produkter är väldigt svåra att få tag på. Det är en bristsituation, force majeure, och flera varor är nästan helt omöjliga att få tag på, säger Rickard Andersson.

Rickard Andersson, vd på kemikaliedistributören Swed Handling. Bild: Niclas Kindahl

För Swed Handling har kriget i Ukraina främst inneburit en minskad tillgång av petrokemiska produkter. Bland annat råder det brist på etanol, som används vid tillverkning av spolarvätska, läkemedel, färg och kosmetiska produkter.

– Trots många förfrågningar kan vi inte ta in nya kunder eller volymer på vissa produkter som är relaterade till kriget. Många av våra gamla kunder får endast 50 procent av sitt behov försett, säger han.

Rusande priser

Som en direkt konsekvens av kriget pressas priserna uppåt på en rad områden. Utöver råvarupriser har kostnader för emballage och transport nått nya rekordhöjder.

– Vi har sett produkter som har ökat med 300 till 500 procent. Bland annat på lösningsmedel, alkoholer och en råvara som behövs för tillverkning av reningsvätskan Adblue, berättar Rickard Andersson.

Redan i fjol rådde det kostnadsinflation i kemisektorn. Enligt Rickard Andersson kan krigets inverkan på kemisektorns kostnader leda till branschöverskridande problem.

– Många branscher kommer att drabbas av priserna på kemikalier. Långsiktigt kommer det här att driva inflation.

Måste hitta nya handelsvägar

Nu letar Swed Handling, likt många andra svenska kemiföretag, efter leverantörer i andra länder.

– Kemiindustrin i väst kommer att hitta nya källor och leverantörer, men det görs ju inte över en natt.

– Störningar av kemikalieleveranser går att lösa genom att handla med andra delar av världen, som med Asien, Nordafrika och USA. Jag vill inte säga för mycket men vi har börjat titta åt det hållet.